Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Konferansen Toppidrett og utdanning

Olympiatoppen og Høgskolen i Innlandet inviterer til en ny konferanse om toppidrett og utdanning på Lillehammer den 25. – 26. april 2018. Tema på konferansen er «Talentutvikling i toppidretten» hvor vi ønsker å sette fokus på hvilken rolle tilrettelegging på videregående skole og på universitet/høgskoler spiller for talentutviklingen i norsk toppidrett?. Les mer ved å trykke på overskriften

Konferansen skal være et viktig virkemiddel for å bedre forutsetningene for å kunne kombinere toppidrett og utdanning. Konferansen har også som mål om å bidra til å styrke kompetansen på strategier og beste praksis for utnyttelse av videregående skoler og universitet/høgskoler som arenaer for utvikling av talenter mot og på et toppidrettsnivå.

Sentrale temaer på konferansen er:

  • Hva kan vi lære fra land som Storbritannia og Danmark i forhold til talentutvikling og kombinasjon toppidrett og utdanning?
  • Hvordan kan vi tilrettelegge for å nå våre felles målsettinger for kombinasjonen toppidrett og utdanning?
  • Hvordan skape en kultur med fokus på utvikling og mestring fremfor resultater og prestasjoner?
  • Hvordan legger videregående skoler til rette for å skape tydelige karriereveier for utøverne etter endt videregående?

Link til program og påmelding http://konferanser.hil.no/toppidrett2018/

    Filer

    Ingen relaterte filer.