Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Temakveld anti-doping

Temakveld om idrettens verdier med vekt på doping og antidoping på Høgskolen Innlandet Elverum 8. mars kl. 1800-2100. Foredrag og paneldebatt med Antidoping Norge (ADNO) og Høgskolen i Innlandet (HINN). Stiftelsen ADNO arbeider for en ren idrett og et dopingfritt Norge. De til Terningen Arena for å informere om hvordan man kan forebygge doping i ungdomsidretten. Les mer ved å trykke på overskriften

Kvelden består av tre deler. Først vil forsker ved Idrettshøgskolen Innlandet (HINN), Per Øystein Hansen åpne kvelden med foredrag om regler versus verdier, basert på en fersk studie om hvordan idrettens verdier påvirker forebygging og håndtering av doping. Deretter holder ADNO ved Siri Bynke foredrag om doping-forebygging i ungdomsidretten. Kvelden avsluttes med paneldebatt rundt problem- stillingen «Hvordan håndtere en positiv dopingtest av en 15-åring». Debatten vil belyse ulike sider ved utfordringen man står overfor når en ung utøver tester positivt. Målgruppen for temakvelden er klubbledere, trenere, foreldre og utøvere selv.

Program:
18.00-18.10: Velkommen. v/leder av SPINN, Dag André Nilsen
18.10-18.45: Regler vs. verdier. Er det greit så lenge det er lov? En studie om hvilke verdier og holdninger norsk idrett har til doping og antidoping. Per Øystein Hansen, Høgskolen i Innlandet
18.45-19.30: Hvordan forebygge doping i ungdomsidretten? Siri Bynke, Antidoping Norge
19.30-19.45: PAUSE
19.45-21.00: Paneldebatt: «En 15-åring tester positivt - hvordan kan dette håndteres?»

Panelet består av:
Gunnar-Martin Kjenner. Idrettsjurist med spesialområdene dopingsaker og idrettens regelverk
Siri Bynke: Foredragsholder, Antidoping Norge
Morten Renslo Sandvik: Stipendiat ved Norges idretts- høgskole. Forsker på doping og etikk
Britha Røkenes: Avdelingsleder kontroll og påtale, Antidoping Norge

Temakvelden er gratis og det blir enkel bevertning

    Filer

    Ingen relaterte filer.