Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Deltidsstilling i Hedmark

Olympiatoppen Innlandet skal engasjere en person i en deltidsstilling med base i Hedmark. Klikk på overskriften for å lese med om denne

Olympiatoppen Innlandet søker etter medarbeider til en deltidsstilling med Hedmark fylke som arbeidsområde.

Det søkes etter en medarbeider som skal videreutvikle Olympiatoppen Innlandet som et regionalt utviklingssenter, med Hedmark fylke som arbeidsområde. Den som tilsettes skal være til støtte for, og bidra til videreutvikling av, de miljøene som Olympiatoppen til enhver tid jobber med, i et samarbeid med den enkelte klubb og utøver. Kompetansearbeidet i Hedmark vil koordineres av Olympiatoppen Innlandet og Kompetansesenter for idrett og kroppsøving, i et samarbeid med særforbund og særkretser, Hedmark idrettskrets og Høgskolen i Innlandet. Den viktigste målgruppen er ambisiøse og systematisk arbeidende unge utøvere mellom ca. 15 og 23 år på høyt utviklingsnivå («morgendagens toppidrettsutøvere») og deres trenere, ledere og prestasjonsmiljøer.

Stillingen vil i første omgang være en 3-årig deltidsstilling på 25 %, men målet er å raskt øke omfanget til 50 %. Det er en intensjon å etablere stillingen som en del av et fremtidig utviklingssenteret i Innlandet, så en videreføring av stillingen er aktuelt.
Kontorplass vil være Høgskolen i Innlandet sin avdeling i Elverum, og vedkommende rapporterer til avdelingsleder for Olympiatoppen Innlandet, Erlend Slokvik.

Arbeidsoppgaver

Det skal arbeides med å etablere faglige møteplasser regionalt for å skape samarbeid på tvers av kunnskaps- og kompetansemiljøer, som kan bidra til å utvikle både enkelttrenere /-utøvere, en god og felles ledelseskultur, og gode lokale og regionale utviklingsmiljøer. Det vil i tillegg være naturlig å støtte opp nasjonale utviklingsmiljøer som befinner seg i regionen, der man regionalt besitter en kompetanse som er av nasjonal interesse. Hovedarbeidsområdene vil være å:

 • Samarbeide tett med prioriterte utviklingsmiljøer i særidretter med nedslagsfelt i Hedmark
 • Utfordre på ambisjoner og gjennomføringsevne mot et topp nasjonalt og/eller internasjonalt prestasjonsnivå
 • Formidle Olympiatoppens utviklingsfilosofi til utøvere, trenere og relevante miljøer i Hedmark
 • Gjennomføre trenerutviklingstiltak for prioriterte trenere i Hedmark
 • Følge opp videregående skole med toppidrett i Hedmark
 • Samarbeide med regionale kompetanse-/ forskningsmiljøer og påvirke til relevante FoU-prosjekter

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på hovedfag/masternivå, fortrinnsvis idrettsfag eller idrettsfag i kombinasjon med andre fag
 • God erfaring fra toppidrett, enten som utøver, trener eller leder
 • God kjennskap til forskning og utvikling, herunder arbeid på dette området ved universitet og høgskoler

Utdanningsretning

 • Idrettsfag

Utdanningsnivå

 • Høgskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • God evne til å planlegge, gjennomføre og følge opp oppgaver og prosesser
 • Selvstendig, effektiv, drivende og strukturert
 • Meget god formidlingsevne muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Et positivt og stimulerende arbeidsmiljø 
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning, pt i Statens Pensjonskasse
 • Utvidet personalforsikring
 • NIF er en IA-virksomhet

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet og arbeid på kveldstid må påregnes

Søknad og eventuelle spørsmål rettes til Erlend Slokvik, avdelingsleder OLT Innlandet, 91100034, erlend.slokvik@olympiatoppen.no

SØKNADSFRIST 15.FEBRUAR 2017

OPPSTART: Så snart det er praktisk mulig for den som blir ansatt

  Filer

  Ingen relaterte filer.