Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Utholdenhetsseminar

Høgskolen i Lillehammer og Olympiatoppen Innlandet inviterer til «Sykkelseminar» 18. oktober kl. 1200 - 1800, Høgskolen i Lillehammer, Aud C.
Les mer ved å trykke på overskriften

12.00-12.15 Åpning
12.15-12.45: Effekten av styrketrening på kvinnelige syklisters prestasjon – Olav Vikmoen, PhD, Forsvarets forskningsinstitutt
12.45-13.05: Oksygenkinetikk – en undervurdert faktor i sykkelprestasjon? – Gunnar Slettaløkken Falch, PhD, Høgskolen i Lillehammer
13.05-13.30: Bike Fitting for komfort eller prestasjon? – Jens Westergren, Dala Sports Academy, Falun
13.30-14.00 Likheter og forskjeller mellom landevei og terrengsyklister, erfaringer fra NCF`s 3-dagers testbatteri, Eddy Knutsen, Landslagssjef terreng, NCF og Bent Rønnestad, PhD, Høgskolen i Lillehammer, Olympiatoppen Innlandet
14.00-14.30: Pause med bagett og drikke
14.30- 15.15: Optimalisering av off-season treningen – Bent Rønnestad
15.15-15.40: Fra alpinist til VM gull i sykling på 3 år – hvordan er det mulig? Espen Bakken, trener og Bent Rønnestad
16.40-16.00: Kaffepause
16.00-17.00: Optimising training to improve cycling performance – James Hopker, PhD, University of Kent, England
17.00-18.00: Paneldebatt med innspill fra salen: Hvordan bør syklister trene fra sesongslutt til sesongstart

SEMINARET ER GRATIS OG ÅPENT FOR ALLE. PÅMELDING TIL erlend.slokvik@olympiatoppen.no innen 14. oktober

Kort info om foredragsholderne:

Dr James Hopker er førsteamanuensis ved Universitetet i Kent, UK. I sin doktoravhandling undersøkt han påvirkning av trening på arbeidsøkonomi og sykkelprestasjon. James sin forskning har fokusert på arbeidsøkonomi på sykkel og bestemmende faktorer for sykkelprestasjon samt hvordan disse faktorene påvirkes av trening. I den senere tid har han begynt å studere metoder for å individualisere utholdenhetstreningen og har også begynt å forske i kliniske settinger. James gir også jevnlig vitenskapelige råd til idrettsutøvere fra amatør til profesjonell nivå innen sykling, triatlon, samt flere lagidretter.

Jens Westergren leder Idrettslaboratoriumet ved Högskolan i Dalarna, Falun og er prosjektkoordinator ved Dala Sports Academy. Han har ansvaret for test og metodeutvikling innenfor først og fremst sykkel. Jens fokuserer spesielt på optimalisering av sykkelprestasjon og kvalitetssikring av idrettstesting. Han er rådgiver for trenerne til Sveriges olympiske MTB syklister.

Espen Bakken trener for juniorverdensmester i tempo Oskar Svendsen og primus motor for oppstart av sykkellinje ved NTG Lillehammer.

Eddy Knutsen har de fire siste årene vært landslagssjef terreng/BMX (NCF). Han har jobbet 18 år ved Norges toppidrettsgymnas som ansvarlig for sykkellinjen og utviklingskonsulent og hatt en rekke verv i NCF.

Dr Olav Vikmoen er ansatt i en Post doc stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt hvor han undersøker om det er kjønnsforskjeller i den fysiologiske responsen til krevende militære feltøvelser og restitusjonsprosessen etter slike øvelser. Han fullførte sin doktorgrad ved Norges Idrettshøgskole i oktober 2015. Doktorgradsavhandlingen omhandlet effektene av tung styrketrening på prestasjonen og faktorer som prestasjonene i sykling og løping hos kvinnelige utøvere. I tillegg undersøkte han de fysiologiske mekanismene bak endringer i disse faktorene ved styrketrening. Vikmoen var ansatt ved Høgskolen i Lillehammer under doktorgradsperioden.   

Dr Gunnar Slettaløkken Falch er førsteamanuensis ved Seksjon for idrettsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer. I sin doktoravhandling studerte han den skjelettmuskulære trenbarheten hos pasienter med hjertesvikt. Gunnar har et bredt forskningsfokus som varierer fra personer med kroniske lidelser som KOLS til toppidrettsutøvere. Metodene han benytter for å måle effekt av trening er molekylære og cellebiologiske markører, metabolske målinger, styrke- og utholdenhetstester samt trettbarhetstester.

Dr Bent Rønnestad er professor ved Seksjon for idrettsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer. I sin doktoravhandling studerte han effekten av styrketrening på sykkelprestasjon og prestasjonsbestemmende faktorer hos godt trente mannlige syklister. Blant hans forskningsinteresser er optimalisering av styrke- og utholdenhetstrening og periodiseringen av denne treningen. Han er også tilknyttet Olympiatoppen der han gir fysiologisk forskning og veiledning for utøvere innenfor både utholdenhetsidretter og lagidretter. Bent R. Rønnestad har publisert ~ 60 internasjonale fagfellevurderte forskningsartikler og lærebok kapitler.

    Filer

    Ingen relaterte filer.