Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Regionsamling for langrennsutøvere

Olympiatoppen, i samarbeid med Oppland, Hedmark og Buskerud skikretser inviterer utøvere i aldersgruppen 20-30 år til regionssamling på Lillehammer 29. sept-2.oktober.

Kretsene Oppland, Hedmark og Buskerud er i gang med å få etablert ”Team Lillehammer” i samarbeid med NSF. Tanken er  at teamet skal etableres etter modell av Team Trøndelag, og inngå som en del NSF’s satsing, som ett av fire regionlag for yngre seniorer (skal arbeides med å få startet tilsvarende i Oslo og Tromsø). Det arbeides ut fra en målsetting om at teamet skal være oppe og gå f.o.m. sesongen 2012/2013.


Les mer her:
http://www.skiforbundet.no/Kretser/oppland/nyheter/2011/august/Sider/Regionssamlingforaldersgruppen20-30%C3%A5r.aspx

    Filer

    Ingen relaterte filer.