Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Olympiatoppens digitale coaching

For toppidrettsutøvere og Olympiatoppens fagkonsulenter stopper ikke treningshverdagen opp. Den må bare tilpasses.

I fraværet av fysiske møter og felles treningsøkter, finner Olympiatoppens fagkonsulenter – i samarbeid med utøverne og trenerteam – andre løsninger for å holde den daglige treningskvaliteten oppe. Gjennom digitale møter og veiledning gjennomfører de treningshverdagen tilnærmet normalt, med noen justeringer.

– Det kan være fint å bli tvunget ut av sitt vante mønster slik at vi som fagpersoner må tenke nytt, sier Magnus Midttun, fagkonsulent kraft/styrke ved Olympiatoppen. – Samtidig er det fortsatt veldig mye god trening som kan gjøres med litt kreativitet, slik at toppidrettshverdagen kan fortsette.

Interaksjon med utøverne

Olympiatoppen jobber daglig med relasjoner i prestasjonsteamene. For å opprettholde relasjonene, samt bygge nye, er digitale viktig i dagens situasjon ­­– selv om de ikke helt klarer å erstatte fysiske treningsøkter i samme rom.

Midttun trekker frem at han til vanlig kan lese litt mellom linjene når han jobber med utøverne – enten via samtaler eller kroppsspråk. Det gjør det enklere for ham å forstå hvordan utøveren egentlig har det, samt justere økten og øvelsene underveis for å tilpasse treningen til utøverens dagsform.

– Noen utøvere balanserer mellom for mye eller for lite trening. Det blir mer utfordrende å fange opp dette når vi ikke møter dem fysisk. I tillegg gjør vi en del øvelser som krever en konkret teknikk, og der kan det være nyanser som vi ikke får plukket opp digitalt, sier han.

Anu Koivisto er fagkonsulent innen idrettsernæring, og er dermed avhengig av både gode relasjoner og fysiske møter med enkelte utøvere for å kunne drive riktig oppfølging og veiledning.  

– I denne situasjonen er vi nødt til å utvise ansvar også ved å stoppe planer som vi har lagt, sier Koivisto. – Dersom vi ikke kan møte utøverne og få utført de målingene vi trenger, er det ikke forsvarlig å fortsette, og vi må da legge en ny plan.

Motivere til treningskvalitet

Én av Olympiatoppens kjerneoppgaver er daglig treningskvalitet. For flere av utøverne settes dette nå på prøve fordi de ikke kan utøve idretten sin. Derfor er det viktig for både fagkonsulentene og toppidrettsutøverne å gjennomføre treningsøkten, selv om oppfølgingen foregår på video.

– Vanligvis skjer den største delen av fagutvikling i samme rom som utøvere og trenere, men nå lager vi en plan for dette i stedet. Gjennom digital treningsveiledning og oppfølging tilrettelegger vi for trening der hvor utøveren er, og sammen med utøveren. I tillegg skal vi motivere utøveren gjennom en vanskelig situasjon, og motivere til kvalitet og kontinuitet, sier Morten Bråten, fagansvarlig teknikk/motorikk ved Olympiatoppen.

Han får støtte fra Magnus Midtun, som også legger til at de er opptatt av at utøverne skal bli så selvstendige som mulig:

– Utøverne har gjort en del av omstillingen på egenhånd med innspill fra oss. Det er viktig å bygge opp en treningsforståelse som gjør at de kan møte lignende utfordringer på en god måte, sier Midttun.

Endringene i treningshverdagen gjør det enda viktigere for Anu Koivisto og de andre fagkonsulentene innen idrettsernæring å se de ulike behovene til utøverne. Enkelte er vant med en mer monoton treningshverdag, og merker ikke noen stor endring i sitasjonen, mens andre, som for eksempel kjelkehockeyspillere og svømmere, får ikke drevet med idretten sin akkurat nå.

– Det er fortsatt en usikker situasjon og vi ser at utøverne reagerer forskjellig, forklarer Koivisto. – Rammene for dagen kan bli hvisket bort. Det gjør at noen utøvere trenger motivasjon til ernæring og andre ønsker mer detaljerte timeplaner og struktur på dagen. Da går vi inn og hjelper dem med det vi kan.

En digital hverdag – også etter dette

Flere av fagkonsulentene er tydelige på at de også bruker digital oppfølging i det daglige arbeidet på Olympiatoppen. Flere av utøverne bor utenfor Oslo, og er dermed vant til å få veiledning gjennom videomøter eller på telefon. Men fagkonsulentene er samstemte i at dette er noe de kan ta med seg videre – også i etterkant av dette.

– Det som er bra nå, er at vi blir tvunget til å ta i bruk verktøy som også kan være nyttige i en normal situasjon. Vi får øynene opp for hvor effektivt det kan være, og vi tar med oss mye kompetanse som vi kan bruke til å utvikle nye rutiner, sier Morten Bråten, fagansvarlig Teknikk/motorikk.

Anu Koivisto mener de digitale verktøyene forkorter og hvisker bort avstandene mellom dem og utøverne, og at det blir mer akseptert at en del av oppfølgingen kan foregå digitalt. I tillegg kan det redusere reisevirksomheten rundt idretten, noe som er positivt i et miljøperspektiv.

Magnus Midtun er enig i det kollegene sier, og legger samtidig til at det kan gi et bedre samarbeid med utøverne:

– Vi finner nå ut at det er mange gode og velfungerende digitale verktøy som muligens kan føre til nye metoder å kommunisere på fremover. Dette kan åpne opp for et bedre samarbeid i fremtiden med utøvere og trenere som er borte fra OLT i lengre perioder, sier han.

Krevende situasjon

Den situasjonen som nå utøvere, trenere og resten av Norge befinner seg i, er det svært få av dem som har erfaring fra tidligere. Det gjør at fagkonsulentene på Olympiatoppen må være tilpasningsdyktige og bruke nye, tilgjengelige verktøy.

– Vi må prøve å se det store bildet, og vi må ha rom til å diskutere slik at vi kan komme frem til gode løsninger – også sammen med utøveren. Det handler om å prøve å normalisere den unormale hverdagen og tilpasse seg, for dette blir det normale i en periode fremover, sier Anu Koivisto.

– Mange av idrettsutøverne har dette som levebrød og har mistet inntekter på lik linje med andre arbeidstakere. Dette er med andre ord en vanskelig tid, enten du er idrettsutøvere eller ikke. Det er nå fellesskapet kan bygge sin styrke, og vi kan søke trygghet, avslutter Morten Bråten. 

Liv Hemmestad er fagansvarlig Idrettscoaching ved Olympiatoppen. Her er hennes tre tips til å gjennomføre en god digital treningsøkt:

  1. Tydelig budskap: Vær tydelig på hva som er hensikten med det vi skal trene på. Øvelsene må være formålstjenlige med tanke på det som er målet med økta.
  2. God fremvisning: Når vi jobber digitalt, er det spesielt viktig at øvelsene blir vist på en måte som gjør at utøverne får et godt bilde av hva de skal gjøre. Gode bilder og videoer er gull verdt!
  3. Vær konkret: Når det gjelder den pedagogiske formidlingen er det viktig at det som formidles er tydelig, enkelt og konkret. La bildene vise, og ord supplere. 

www.olympiatoppenvideo.no ligger det et stort utvalg videoer av øvelser til ulike formål og idretter.  

    Filer

    Ingen relaterte filer.