Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

«Ham kan jeg lære mye av!» - 140 trenere på Trenerløftet

Takket være ni millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB, får Anne Silje Nettum i RG følge Trenerløftet, med Øivind Sørvald som veileder.

De fleste er enige om at gode trenere er en av nøklene til utvikling av fremtidens toppidrettsutøvere, og det å få frem flere fremtidige toppidrettsutøvere er ett av Olympiatoppens strategiske satsingsområder. Olympiatoppen er nå halvveis i første år av prosjektet Trenerløftet, som er gjort mulig gjennom midler fra Sparebankstiftelsen DNB. 140 trenere fra hele landet, i to puljer over to år, får anledning til å utvikle seg i trenerrollen med en personlig veileder.

Klikk her for informasjon og søknadsskjema.

-          Målet for prosjektet er at trenerne skal bli bedre til å støtte morgendagens toppidrettsutøvere. Dette vil vi oppnå gjennom at alle trenerne får gode veiledere over hele landet. Det er nå mellom 120 og 150 personer involvert i prosjektet, og vi opplever at folk leverer mye mer enn forventet, fordi de synes det er givende og gøy å være med, sier John Anders Bjørkøy, leder for trenerutvikling i Olympiatoppen og leder for prosjektet.

Casper Ruuds analysesjef

Anne Silje Nettum, trener i rytmisk gymnastikk i Asker Turnforening, er en av 20-talls kvinnelige trenere som er med. Hun har fått idrettssjef i Tennisforbundet, Øivind Sørvald som veileder. Sørvald er også kjent for å analysere Casper Ruuds motstandere, og gi ham taktiske råd.

-          Da jeg hørte om trenerløftet, tenkte jeg at dette er en ny læringsmåte som høres spennende ut, og hvor jeg kan utvikle meg, og da jeg hørte Øivind introdusere seg selv, tenkte jeg at ham kan jeg lære mye av! Jeg opplevde en effekt allerede etter første gang han observerte meg i treningshallen. Ved at han var tilstede på trening, så han tidlig hvilke muligheter jeg har, og hva jeg må jobbe med fremover. På denne måten ble mine utviklingsmål veldig konkretisert, og personlig tilpasset mine ferdigheter, sier Anne Silje Nettum, som også har hatt med sin veileder under konkurranse med utøverne, for å observere hvordan hun er i konkurransesammenheng.

«Mer mentor enn veileder»

-          Det er et relativt lite miljø hvor alle kjenner alle, så da fikk jeg spørsmål om det var onkelen min som fulgte taus etter meg under konkurransen! Utøverne mine er delaktige i mine utviklingsmål, og har også etter hvert fått et godt kjennskap til Øivind, og hans kunnskap. Det at vi to, og de andre trenerne, deler erfaringer er veldig interessant og lærerikt, og det gir meg også mulighet til å utvikle relasjoner, og bygge nettverk med andre idretter.  For meg er det svært inspirerende å jobbe med Øivind, og jeg ser ham mer som en mentor enn en veileder, sier Anne Silje Nettum.

Konseptet er altså bygget på at kompetente trenerveiledere følger trenerne der de utøver trenerrollen, det vil si på trening, i konkurranser og i dialog med utøverne. I tillegg har de utvalgte trenerne fire årlige, regionale samlinger for å utveksle erfaringer.

-          Samspillet foregår gjennom observasjon, dialog, personlige utviklingsmål og oppfølging av disse gjennom ett år, og vi tror vi kan utgjøre en positiv forskjell for utøverne med disse tiltakene, sier prosjektleder i Olympiatoppen, John Anders Bjørkøy, og trekker fram at veilederne får skolering gjennom NTNU, en utdanning som også gir studiepoeng.   

Fokus på utviklingsmål

Øivind Sørvald, idrettssjef i Norges Tennisforbund er altså en av veilederne i Trenerløftet. Han er en svært erfaren trener og coach, og er i Trenerløftet veileder for ovennevnte Anne Silje Nettum, talentfull trener i rytmisk gymnastikk i Asker Turnforening.

-          Det at jeg ikke kan noe om rytmisk gymnastikk, betyr at jeg kan fokusere på treneren. Selv om jeg ikke kan noe om denne idretten, er det svært mange fellesnevnere i trenerrollen, uavhengig av idrett. Vi jobber med oppmerksomhetskompetanse og å bygge tillit. Det primære er å finne utviklingsmål, lytte, observere og deretter finne nye utviklingsmål, sier Øivind Sørvald, som også er tydelig på at han selv har nytte av samspillet med Anne Silje Nettum.

-          Jeg er blitt veldig stolt og inspirert av å være en del av dette prosjektet. Selv har jeg blitt en bedre coach, og blir motivert til å gjøre ting annerledes selv når jeg ser hvor dyktige trenerne er. Å få innsyn i hvordan andre jobber, har gjort meg bedre til å se detaljer i min idrett, sier Øivind Sørvald, idrettssjef i Norges Tennisforbund.

Stor bredde i trenere og veiledere

De fleste trenerne i Trenerløftet er under 30 år, og om lag en tredjedel er kvinner. På listen finner vi kjente navn som Line Jahr, Anne Silje Nettum, Camilla Farestveit, Ronny Hafsås, Tinus Dahl og Gudmund Storlien. Blant veilederne er det mange kapasiteter med betydelig erfaring fra trenerrollen og norsk toppidrett, som Anne Brit Sandberg, Wenche Stensrud Halvorsen, Mari Bjone, Morten Ivarsen, Mikko Kokslien, Avle Christen Bjørn, Elling Finnanger, Atle Kvålsvoll, Håvard Klemetsen og Steinar Bråten. Her kan du se oversikten over trenere og veiledere fra hele landet.

Veileder Øivind Sørvald kan også fortelle at Trenerløftet har fått direkte innflytelse på trenerkursene i Norges Tennisforbund.

-          Trenerutviklerkursene våre er blitt endret av det vi har lært av NTNU og coachene der. Selv etter mange år er jeg blitt bedre etter noen få måneder. Det var det jeg trengte for å gå på videre i hverdagen min, sier Øivind Sørvald.          

Ønsker flere utøvere som fortsetter med idrett

Målgruppen for prosjektet er trenere for ungdom i alderen 13-22 år, og som ønsker å utvikle seg videre i sin idrett. Aldersgruppen på utøverne er viktig og krevende med tanke på fysisk og psykisk utvikling, modenhet, pubertet og øvrige livsendringer. Det er i denne aldersgruppen frafallet fra idretten er høyest. Å lede og veilede idrettsungdom er derfor både krevende og utfordrende. Trenerne er stort sett under eller omkring 30 år.

-          Trenerne er kontinuitetsbærere i idrettsmiljøene i Norge. Kompetente trenere skaper positive idrettsmiljøer, begrenser frafall og utvikler utøverne både som idrettsutøvere og mennesker. Hvis vi utvikler disse ressurspersonene til å bli enda bedre, vil det kunne få langvarig positiv effekt for treningsmiljøer landet rundt. Vi har stor tro på at bedre trenere fører til styrkede idrettsmiljøer, dyktigere utøvere og mindre frafall, sier John Anders Bjørkøy, leder for trenerutvikling i Olympiatoppen.

Sparebankstiftelsen DNB står også bak finansieringen av Olympiatoppens talentprosjekt «Flere talenter mot toppen», som går over fem år. Til dette prosjektet har Olympiatoppen fått 25 millioner kroner i gave over fem år.

Hvordan søker jeg?

Klikk her for informasjon og søknadsskjema.IMG_0509.jpg