Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Spennende jobb innen utstyr og teknologi på Olympiatoppen

Utviklingen innen utstyr og teknologi er betydelig innen toppidretten. Olympiatoppen styrker arbeidet sammen med landslagene på dette feltet, og ansetter fagkonsulent.

GPS-målinger av skitraséer i OL- og Paralympics-løypene i Beijing, analyser av akselerasjon og fartstap i alpinbakkene, friksjonstester av båter i vann, vurdering av luftmotstandens innvirkning, samt nytt og bedre trenings- og konkurranseutstyr. Alt dette handler om utviklingsarbeid innen utstyr og teknologi, som Olympiatoppen sammen med landslagene vil satse ytterligere på. Til å bistå i dette arbeidet er det ledig stilling som fagkonsulent utstyr og teknologi.

Se stillingsannonsen her.

-          I vår helhetlige utvikling med landslagene ser vi at spisskompetanse på feltet utstyr og teknologi er et område der vi kan støtte opp under utøvere og trenere for å skape gode konkurranseforberedelser og gjennomføring av konkurranser. I tillegg til at det kan være en støttefunksjon for å sikre daglig treningskvalitet, sier Else-Marthe Sørlie Lybekk, fagsjef prestasjon ved Olympiatoppen.

I dag har Olympiatoppen én ressursperson på fagområdet, i tillegg til et betydelig samarbeid med fagmiljøer på universiteter, høgskoler, landslag og ulike teknologiske fagmiljøer. Når Olympiatoppens innsats nå styrkes på feltet, åpner det seg nye, spennende muligheter for landslag som ønsker å optimalisere arbeidet med utstyr og teknologi.

-          Utstyr og teknologi kan spille en betydelig rolle I toppidretten, og vi ser at begge deler stadig utvikler seg. Det åpner opp for innovative løsninger som må tilpasses til alle idretter, og ofte til den enkelte utøver. Forskjellen ligger ofte i detaljene, og derfor trenger vi en person med analytiske ferdigheter som elsker å jobbe tverrfaglig og tett med trenere, utøvere og serviceteamene, sier Felix Breitschädel, fagansvarlig utstyr og teknologi ved Olympiatoppen.

Søknadsfrist er 17.4, altså onsdag i påskeuken.

    Filer

    Ingen relaterte filer.