Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Olympiatoppen søker unge trenere til utviklingsprogram

Unge, talentfulle og ambisiøse trenere for morgendagens utøvere, som ønsker å videreutvikle seg i trenerrollen, oppfordres til å søke om å delta på Olympiatoppens prosjekt «Trenerløftet».

Hensikt og målgruppe

Målgruppen for programmet er særforbundenes prioriterte trenere for morgendagens utøvere. Tiltaket er fellesidrettslig, og trenere fra alle idretter kan søke. Trenere under 30 år vil bli prioritert, og det er ønskelig med en god balanse av kvinnelige og mannlige trenere. Hensikten med «Trenerløftet» er å bidra til kompetanseheving og utvikling for unge talentfulle trenere. Målet er å ta vare på og utvikle neste generasjon trenere og derigjennom få frem enda flere utøvere på internasjonalt toppnivå i et langsiktig perspektiv.

Gjennomføring

Programmet legger opp til at veiledere fra Olympiatoppen besøker deltakerne i deres trenings- og konkurransesituasjon 10 ganger gjennom et år, med fokus på deltakerens utviklingsmål. De aktuelle trenerne i hver av Olympiatoppens regioner, vil samles fire ganger gjennom perioden for å utveksle erfaringer og fortsette læringen sammen.

Egenutviklingsstipend

I tillegg til veilederoppfølgingen og samlingene, er det mulig å søke om et særidrettslig egenutviklingsstipend på 10.000 kroner, som deltakerne kan bruke på et utviklingstiltak knyttet til sin idrett. For å få dette stipendet må særforbundet og treneren sammen bestemme hva som er det beste utviklingstiltaket for den enkelte trener.

Tiltaket er kostnadsfritt for deltakerne etter at Olympiatoppen har fått en generøs gave til prosjektet fra Sparebankstiftelsen DNB.

Søknad

Trykk her for søknadsskjemaer

Krav til søknad

Følgende krav må være oppfylt for at søknaden skal bli vurdert:

  • Treneren må ha klare ambisjoner om en trenerkarriere.
  • Treneren skal i utgangspunktet være ung (primært under 30 år) og være vurdert som et trenertalent innenfor egen idrett.
  • Søkeren må være trener for en gruppe utøvere (primært der en eller flere utøvere kan defineres som morgendagens toppidrettsutøvere) nå og gjennom hele perioden.
  • Søkeren må ha tilhørighet til et godt utviklings- og klubbmiljø som støtter trenerens kompetanseutvikling.
  • Søkeren må ha grunnleggende trenerutdanning (minimum trener 2) i eget særforbund. Annen relevant idrettslig utdannelse kan telle positivt.
  • Søkeren må ha, og kunne vise til, en sterk motivasjon for å utvikle seg videre som trener, samt ha et personlig mål om å forbli trener.

Evaluering

Gjennom prosjektet ønsker Olympiatoppen å måle eventuell effekt av tiltaket. Deltakerne i «Trenerløftet» vil derfor bli spurt om å bidra med informasjon gjennom perioden.

Tildeling av plass

«Trenerløftet» har plass til 72 trenere i 2019 og 72 trenere i 2020, og det er ønskelig med en jevn fordeling mellom alle Olympiatoppens regioner. Denne søknadsrunden vil tildele plassene for både 2019 og 2020.

Kontaktperson:

John Anders Bjørkøy
Leder Trenerutvikling Olympiatoppen
jab@olympiatoppen.no / Tlf. 95150945