Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Ni millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til Olympiatoppens trenerløft

Olympiatoppen har fått ni millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB. Pengene er tildelt prosjektet «Trenerløftet», som skal bidra til å videreutvikle unge trenere for morgendagens utøvere.

Kompetansen til klubbtrenerne er avgjørende for kvaliteten på treningsmiljøene landet rundt. Gjennom prosjektet Trenerløftet ønsker Olympiatoppen å legge til rette for varig læring for trenere for morgendagens utøvere. Trenerne er avgjørende støttespiller i ungdoms forsøk på å realisere drømmene sine innen idretten.

-          Vi er svært takknemlige for denne rause gaven fra Sparebankstiftelsen DNB. Tildelingen gir Olympiatoppen muligheten til å øke kompetansen til trenerne for fremtidens topputøvere. Trenerløftet er et ambisiøst prosjekt, og med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, ligger det til rette for at vi kan nå målene våre for dette trenerutviklingsprosjektet, og derigjennom utvikle morgendagens utøvere, som er et fokusområde i Olympiatoppens strategiplan, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Målgruppen for prosjektet er trenere for ungdom i alderen 13-22 år, og som ønsker å utvikle seg videre i sin idrett. Aldersgruppen på utøverne er viktig og krevende med tanke på fysisk og psykisk utvikling, modenhet, pubertet og øvrige livsendringer. Det er i denne aldersgruppen frafallet fra idretten er høyest. Å lede og veilede idrettsungdom er derfor både krevende og utfordrende. Trenerne selv skal fortrinnsvis være under 30 år.

-          Trenerne er kontinuitetsbærere i idrettsmiljøene i Norge. Kompetente trenere skaper positive idrettsmiljøer, begrenser frafall og utvikler utøverne både som idrettsutøvere og mennesker. Hvis vi utvikler disse ressurspersonene til å bli enda bedre, vil det kunne få langvarig positiv effekt for treningsmiljøer landet rundt. Vi har stor tro på at bedre trenere fører til styrkede idrettsmiljøer, dyktigere utøvere og mindre frafall, sier John Anders Bjørkøy, leder for trenerutvikling i Olympiatoppen.

Gjennom prosjektets løpetid vil hver av Olympiatoppens åtte regioner ha omlag 16 trenere tilknyttet prosjektet, slik at prosjektet totalt vil omfatte omkring 128 trenere. Prosjektet har som mål å øke kompetansen til trenere for mer enn 1000 idrettsungdommer.

-          Olympiatoppen ønsker å legge til rette for optimal læring for trenerne til morgendagens utøvere. Det er utfordrende for mange frivillige og deltidsengasjerte trenere å prioritere egen læring og kompetanseheving. I Trenerløftet vil Olympiatoppen møte denne utfordringen gjennom omfattende veiledning der trenerne er. En slik måte å jobbe på kan være særlig effektivt for læring, men det er ressurskrevende, særlig i et langstrakt land som Norge. Med tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB, sammen med særforbundene og Olympiatoppens apparat sentralt og regionalt, så skal vi få dette til på en virkelig god måte, sier John Anders Bjørkøy, som skal lede prosjektet i Olympiatoppen.

Trenerløftet kommer i tillegg til, og supplerer, særforbundenes gode arbeid med å utvikle trenerne sine gjennom Trenerløypa. Det er planlagt ett kull i 2019 og ett kull i 2020. Hvert kull vil bestå av 8 trenere, både kvinnelige og mannlige, i hver region. Aktuelle kandidater må være aktive trenere, ha støtte fra egen klubb og særforbund, og ha et sterkt ønske om å videreutvikle seg som trener.

 

Sparebankstiftelsen DNB står også bak finansieringen av Olympiatoppens talentprosjekt «Flere talenter mot toppen», som går over fem år. Til dette prosjektet har Olympiatoppen fått 25 millioner kroner i gave over fem år.

 


IMG_7817.jpg

 

    Filer

    Ingen relaterte filer.