Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Studie: Alvorlig varsko til utøvere om dopingstoffer i kosttilskudd

Advarsel til utøvere i studie: Et svært høyt antall «ufarlige» kosttilskudd inneholder forbudte stoffer, som kan gi positiv dopingprøve. Olympiatoppen anbefaler utøvere å benytte kun tilskudd som er testet i Informed Sport.

En nylig publisert spansk studie (les her) dokumenterer igjen at et usedvanlig høyt antall «ufarlige» kosttilskudd inneholder ulovlige stoffer. Disse ulovlige stoffene er ikke oppført på innholdsdeklarasjonen, og kan gi positiv dopingprøve. Årsaken er enten at tilskuddene bevisst er tilsatt ulovlige stoffer, eller at de er ukontrollert forurenset fordi produksjonslinjen tidligere er benyttet til å lage produkter som inneholder dopingstoffer. Er idrettsutøvere uforsiktige, og benytter kosttilskudd som ikke er testet mot WADA-listen, risikerer de å teste positivt ved en dopingkontroll. Utøvere og trenere må være svært våkne og bevisste på dette området, for å unngå uintendert doping.

-          Nok en gang ringer alarmklokkene om kosttilskudd, og vi må benytte anledningen til å minne alle utøvere om å være ekstremt aktsomme og forsiktige. Kosttilskuddsbransjen er et minefelt for idrettsutøvere som skal følge WADAs antidopingbestemmelser. Denne spanske studien har gått igjennom et stort antall studier fra hele verden, og funnene bør skremme idrettsutøvere som bruker kosttilskudd som ikke er sjekket mot WADA-listen, sier Ina Garthe, leder i ernæringsavdelingen i Olympiatoppen.


Ina Garthe, leder ernæringsavdelingen

Urovekkende høye tall

Tallene som fremkommer i den spanske studien kan bidra til å påvirke nattesøvnen til utøvere som tar sjanser på dette området. Eksempelvis viste en av studiene som omtales at 634 kosttilskudd fra ulike land ble testet, og 15% (cirka 95 tilskudd) av disse inneholdt testosteron, nandrolon eller boldenone, som ikke stod oppgitt på innholdsdeklarasjonen. For ordens skyld, alle disse stoffene står på WADA-listen. En annen studie det refereres til analyserte 75 kosttilskudd, og 17 av disse inneholdt ulovlige stoffer, som ikke stod på innholdsdeklarasjonen. I en tredje studie ble det dokumentert at 20% av 103 tilskudd inneholdt prohormoner og testosteron. I alle studiene det refereres til i den spanske studien, ble det funnet ulovlige stoffer i mellom 12% og 58% av alle kontrollerte tilskudd. På det verste inneholdt altså mer enn annethvert kosttilskudd forbudte stoffer. For idrettsutøvere kan bruk av tilskudd i denne kategorien sammenlignes med russisk rulett.

-          Denne bransjen er fullstendig ute av kontroll, og dessverre er det mange vi ikke kan stole på. Med ansvar for dette fagområdet i Olympiatoppen, oppfordrer jeg utøverne som har behov for å benytte kosttilskudd til kun å bruke kvalitetssikrede tilskudd fra Olympiatoppens interne liste, eller kosttilskudd som er testet og godkjent av Informed Sport, sier Ina Garthe. 

Olympiatoppens kosttilskuddsprogram

Olympiatoppen har siden år 2000 lagt ned betydelige ressurser i arbeidet med kosttilskudd, for at utøvere skal kunne gjøre riktige valg både ernærings-, helse- og verdimessig, og for at de skal forstå alvoret på dette utrygge området. I bunnen ligger «Olympiatoppens holdning til kosthold og kosttilskudd blant toppidrettsutøvere knyttet til Olympiatoppen», «Olympiatoppens kosttilskuddsprogram», samt «retningslinjer for markedsføring av kosttilskudd for utøvere og lag som er knyttet til Olympiatoppen». Det er også nedsatt en egen faggruppe, som følger opp alle kosttilskuddsrelaterte saker.

-          Dette er et område hvor utøvere og landslag aldri kan ta sjanser, og hvor ingen kan sovne i timen. Det er en jungel av useriøse kosttilskudds-aktører, og vi kan ikke advare nok mot disse farene. Olympiatoppens oppgave er å hjelpe utøvere og lag til å ta gode, etiske valg, og samtidig advare om de mulige alvorlige konsekvensene av å ta dårlige valg. Olympiatoppen jobber også for å etablere gode strukturer som kan hjelpe utøverne til å ta riktige valg. Vi er også opptatt av at utøvere og trenere skal ha gode etiske holdninger. Olympiatoppen er helt avhengige av at særforbundene også er seg sitt ansvar bevisst på dette området, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Her finner du Olympiatoppens program og holdning til kosttilskudd: http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/idrettsernaering/kosttilskudd/page510.html


Tore Øvrebø - toppidrettssjef