Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

69 prosent av utøverne har endret treningen etter Olympiatoppens utviklingssamlinger

Et betydelig flertall av utøvere og trenere sier at de har gjort endringer i det daglige treningsarbeidet etter å ha deltatt på Olympiatoppens samlinger for utviklingsidrettene.

Olympiatoppen praktiserer en tredeling av idrettene, basert på graden av samarbeid med landslagene og utøverne. De idrettene som ikke kvalifiserer for et tett toppidrettssamarbeid med Olympiatoppen, blir inntil seks ganger i året invitert til felles utviklingssamlinger for utøvere, trenere og ledere.

Pr. i dag er det nærmere 20 idretter som ikke har avtale med Olympiatoppen, men som gjennom utviklingssamlingene får tilbud og mulighet til å løfte toppidrettskulturen, og få tilført ytterligere kompetanse til utøvere, trenere og ledere.

-           Vi så at det var et udekket behov for å bidra til å videreutvikle toppidrettskulturen i landslag og særforbund som ikke kvalifiserer for løpende oppfølging og tilgang til kompetanse fra Olympiatoppen. Derfor bestemte vi oss for å prioritere ressurser slik at alle forbund som ønsker å utvikle toppidrettskulturen sin, nå får et tilbud om å dra nytte av Olympiatoppens fellesidrettslige kompetanse på felles samlinger. Med Michael Jørgensen som faglig ansvarlig og Siw Braathen som prosjektleder, har disse samlingene blitt en viktig møteplass for toppidrettsutvikling og kompetanseoverføring, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø (bildet under).

Coach for: Svømming, stuping, roing, langrenn, skøyter. Utdannet Cand. mag. med sosialøkonomi, historie og filosofi. Diplomtrener. Landslagsutøver i roing, deltok i OL 1988. Landslagstrener i roing over flere år. Øvrebø har tidligere vært ansatt i utholdenhets- avdelingen, som coach og utviklingssjef i Olympiatoppen.
Tore Øvrebø

Idrettene som har vært representert på samlingene i 2017, er motorsport, ryttersport, bueskyting, skateboard, skiorientering, boksing, basketball, volleyball, tennis, bordtennis, gym og turn, curling, vektløfting, dans, judo, bowling, surfing og klatring. Mer enn 100 utøvere, trenere og ledere har benyttet seg av dette utviklingstilbudet fra Olympiatoppen det siste året.

Det er nylig gjennomført en questback-evaluering av samlingene i 2017, og et interessant funn, er at 69 prosent av utøverne som har svart, rapporterer at de selv har gjort endringer i det daglige treningsarbeidet som følge av Olympiatoppens utviklingssamlinger. Samtidig rapporterer alle trenerne som har svart, at de har endret den daglige treningen for sine utøvere.

-          Det er svært motiverende at en så stor andel av deltakerne har gjort endringer i treningshverdagen sin. Prosjektet hadde som formål å øke kvaliteten i den daglige treningen, noe Olympiatoppens fagfolk har bidratt til. Gjennom samlingene er også mange mindre særforbund blitt tettere knyttet til Olympiatoppen. Ved bruk av begrensede ressurser, har vi fått en stor effekt. Læring på tvers mellom trenere og ledere, er noe vi tar opp igjen i 2018. Ønsket om læring er noe vi tydelig merker i alle ledd, sier Olympiatoppens coach, Michael Jørgensen, som har det faglige ansvaret for samlingene.

<b> Born:</b> 05.01.53 – Randers, DEN<br /> <b> Residence:</b> Bergen<br /> <b> Coach </b> <br /> 5th OG as Coach and Team Official
Michael Jørgensen. Coach.

Også toppidrettssjefen er imponert over virkningen av samlingene for utviklingsidrettene, ved at så mange utøvere og trenere rett og slett har endret treningshverdagen som en følge av samlingene.

-          Dette er musikk i mine ører, og forteller meg at det er et stort behov for utviklingsrettet kompetanse i landslagene, og at viljen og evnen til å gjøre endringer i treningsarbeidet, basert på ny kunnskap, er stor. Dette tilbudet til utviklingsidrettene har vi etablert fordi vi vil at flere skal få muligheten til å ta nye steg på veien mot en internasjonal toppidrettskarriere. Vi i Olympiatoppen er glade for å kunne la enda flere idretter få nytte av kompetansen til våre fagpersoner, sier toppidrettssjefen.

Utviklingssamlingene har blant annet tatt opp temaer, teoretisk og praktisk, innenfor idrettspsykologi, utholdenhet, teknikk/motorikk, ernæring, styrketrening og ledelse. Evalueringen slår også fast at trenere og utøvere er enige om at det er viktigst å trene mer teknikk/motorikk. 57% av alle respondenten (trenere og utøvere samlet) mente dette.

-           

 

    Filer

    Ingen relaterte filer.