Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Olympiatoppen sertfiserer sine regionale testsentre

Nytt testhefte for utholdenhet.

For at testing skal kunne skje nært eget bosted, har Olympiatoppens det siste året hatt en prosess med å tilrettelegge for å sertifisere regionale testsentre. Dette for at alle Olympiatoppens testsentre skal ha samme kvalitet i gjennomføring av tester. Ved at vi har samme måleutstyr, kalibreringsrutiner og testprotokoller kan utøverne teste hvor som helst i Norge, men samtidig sammenlikne testresultater fra ulike testlaboratorium.

Arbeidet har ført til et testhefte som beskriver testprotokoller, måleapparatur, kalibreringsrutiner og sertfiseringen av testsentrene på en detaljert og god måte.

Målet er at våre toppidrettsutøvere og trenere skal få samme hjelpen ved alle testlaboratorier i Norge, og at testresultatet blir det samme uavhengig av hvor testen gjennomføres. 

Dette vil skal skape mindre belastning for idretten, og man vil også spare reiseutgifter.

Klikk her for å finne ut hvilke tester og testprotokoller Olympiatoppen tilbyr, og hvordan vi anbefaler at testing brukes inn i den helhetlige treningsprosessen.

    Filer

    Ingen relaterte filer.