Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Svenskeprinsen delte ut Den Nordiske Medisinprisen til Bahr og Engebretsen

Professorene Lars Engebretsen og Roald Bahr, som er knyttet til Olympiatoppen og Norges idrettshøgskole, fikk onsdag overrakt Den Nordiske Medisinprisen for sin forskning innen idrettsmedisin og fysisk aktivitet.

Prisen ble overrakt av H.K.H. Prins Daniel under en høytidelig seremoni i Stockholm. Lars Engebretsen og Roald Bahr er ifølge tildelingskomitéen tildelt prisen for sine grunnleggende studier av idrettsskader, for eksempel fremre korsbånd og idrettsrelaterte hodeskader. Engebretsen og Bahr har identifisert viktige biomekaniske skademekanismer, og har gjennom sin forskning også utviklet effektive forebyggende metoder for å redusere risikoen for at idrettsutøvere skal rammes av slike skader (foto: Karen Christensen, NIH).

Les her hva det svenske kongehuset skriver om utdelingen: http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsdanieldeladeutnordiskamedicinpriset.5.62bcead5151c413603eef9.html


larsroald.jpg

Engebretsen og Bahr deler prisen med professor Jon Karlsson fra Gøteborg og professor Michael Kjær fra København, som også tildeles prisen for fremragende forskning innen idrettsmedisin. Dette er første gang prisen tildeles innen fagområdet idrettsmedisin.

6 av 10 hamstringsskader kan unngås: http://www.vg.no/sport/fotball/liverpool/professor-6-av-10-hamstringskader-kan-forebygges/a/23603182/

Roald Bahr er sjefslege og leder for Olympiatoppens helseavdeling. Han er professor i idrettsmedisin og leder for Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole. Bahr er utdannet lege og har doktorgrad i idrettsmedisin fra Universitetet i Oslo i 1991. Sommeren 2008 ble han valgt inn som medlem av IOCs medisinske komité – Medical & Science group og han har vært medlem av FIVBs (det internasjonale volleyballforbundet) medisinske komité siden 1998. Han er autorisert som Idrettslege av Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF).

Roald Bahr
Roald Bahr - sjefslege, medisinsk ansvarlig

Lars Engebretsen er ortopedisk og idrettstraumatologisk konsulent ved Olympiatoppens helseavdeling. Engebretsen er også professor ved Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet og overlege ved Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Han er co-leder for Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole, hvor han også er professor II. Engebretsen er utdannet lege og har doktorgrad i ortopedisk kirurgi fra NTNU i 1990. Fra 2007 er han ansvarlig for medisinsk forskning i IOC og valgt inn som medlem av IOCs medisinske komité - Medical & Science Group. Han er autorisert som idrettslege av Norsk idrettsmedisinsk forening (NIMF).

Lars Engebretsen
Lars Engebretsen.jpg

Anne-Lise Børresen-Dale (kreftforskning) og Ola Didrik Saugstad (nyfødtmedisin) er de to eneste nordmenn som tidligere er tildelt prisen.

Den Nordiske Medisinprisen deles ut av Ulf Nilsonnes Stiftelse - i samarbeid med forsikringsselskapet Folksam. Stiftelsen har sitt opphav i Salus fond for medisinsk forskning, som ble etablert i 1979 ved Salus 50-årsjubileum. I forbindelse med børsnoteringen av Salus Holding AB 1996 ble det tatt initiativ til å etablere en stiftelse for medisinsk forskning, og Den Nordiske Medisinprisen er delt ut siden 1998. Prisen er på én million kroner.

Det er Nordens 16 medisinske fakulteter som har anledning til å nominere kandidater til prisen.

    Filer

    Ingen relaterte filer.