Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Olympiatoppen gir råd til foreldre

Olympiatoppen har utviklet en «Foreldreguide», som gjennom ni anbefalinger gir råd om hvordan foreldre kan bidra i barns idrettsmiljø på en positiv måte.

Olympiatoppen vil fremheve at foreldre er betydningsfulle, enten barna blir toppidrettsutøvere eller ikke. Det er viktig at barn har engasjerte foreldre som bryr seg om både egne og andres barn. Erfaringer og tilbakemeldinger fra trenere og utøvere viser at det kan oppleves krevende å håndtere foreldre som, i beste mening, bidrar på en lite konstruktiv måte i sine barns idrettsmiljø.

Foreldreguiden er utviklet i et samarbeid mellom Olympiatoppens avdeling for Unge Utøvere, ved Åke Fiskerstrand og Hanne Staff, og avdeling for Idrettspsykologi, ved professor Glyn Roberts og Anne Fylling Frøyen. Rådene gjelder på tvers av idrett og alder.

I løpet av 2014 vil Olympiatoppen utarbeide del 2. Her synliggjøres den endrede rollen foreldre kan oppleve når barn utvikles til et nivå hvor han/hun blir tatt ut på aldersbestemte utviklingslag, eller blir tatt ut til å representere Norge ved ulike mesterskap.

Olympiatoppen er opptatt av å forankre utviklingsarbeidet i idrettens verdier: Glede, helse, fellesskap og fair play, og «Foreldreguiden» er bygget opp rundt disse fire verdiene.

Les mer om «Foreldreguiden» her.

    Filer

    Ingen relaterte filer.