Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Mental trening for unge utøvere

Olympiatoppen har utviklet en basis-stick med programmer for mental trening, spesielt rettet mot unge utøvere.

Olympiatoppen har utviklet en basis-stick med programmer for mental trening, rettet mot unge utøvere. Hensikten er å gi fremtidens utøvere et enkelt verktøy, som presenterer dem for enkle mentale øvelser, og stimulere til å etablere gode rutiner for mental trening allerede i ung alder.

Alle påvirkes av hvordan man tenker. Tankene påvirker følelsene, og handlingene påvirkes av tankene. Bevisstgjøring om hva man tenker, og hva man velger å fokusere på, er derfor viktig for egen utvikling. Som ung utøver påvirkes man på flere hold, og det er derfor utfordrende å vite hva som er i tråd med egne verdier, og hva som er andres tankegods. Ved å trene mentalt kan man bli mer bevisst hva som er viktig for den enkelte. Programmene på Basis-sticken bygger på kognitiv teori der det å bli kjent med sitt eget tankesett er sentralt.

Basis-sticken består av følgende programmer:

Meg

For å bli en god utøver, er trygghet i seg selv, og en bred plattform for egen selvfølelse, essensen for mennesker (Meg). Ofte blir vi verdsatt på bakgrunn av prestasjoner, mer enn egenverdi som mennesker. Samfunnet bidrar til å forsterke dette, det gjelder både på skolen og i idretten. Derfor er det viktig at man som ung utøver tidlig lærer å ta utgangspunkt i seg selv, og verdsette seg selv ut fra de egenskapene man har også utenfor idretten. Det anbefales å starte med dette programmet.

Mental tøffhet

Fokus på egenutvikling og robusthet mot andres tanker og meninger, er viktig (Mental tøffhet). Et annet mål med programmene på sticken er å lære avslappingsteknikker (Kunsten å slappe av), og så er det en kjent sak at det kan være vanskelig å sove etter en dag full av inntrykk, eller etter en konkurranse (søvn).

Time-out

I en verden hvor blant annet sosiale medier krever mye oppmerksomhet døgnet rundt, kan det være vanskelig å koble av. Stadig flere opplever det krevende å være 100% tilstede i treningen, eller med vennene. Det er en ny opplevelse for mange å slappe helt av uten å ”gjøre” noe. Det å trene regelmessig på oppmerksomhet er derfor svært effektivt og verdifullt (Time-out).

Konkurranseforberedelser

Som ung utøver skal man prestere på mange ulike arenaer. Det å øve seg på å ha fokus på det man har trent på, og ikke la seg forstyrre av andre, er

Trenbart (Konkurranseforberedelser). Mange opplever å miste fokus i en eksamens- eller annen prestasjonssituasjon, fordi den er så annerledes enn den normale hverdagen. Det er derfor fint å trene mentalt på en slik prestasjon. Mental trening er derfor nyttig på mange plan – ikke bare i idretten, men kanskje like mye i livet ellers.

Olympiatoppens erfaring med å jobbe med utøvere på høyt nivå over mange år, understreker at det å jobbe med eget tankesett, parallelt med å akseptere den man er, er nøkkelfaktorer for å utvikle den enkeltes potensial.

Klikk her for å kjøpe basis-sticken.

 

    Filer

    Ingen relaterte filer.