Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Tore Øvrebø konstituert som toppidrettssjef

Tore Øvrebø har overtatt som konstituert toppidrettssjef etter Jarle Aambø.

Mandag 16. september takket Jarle Aambø (53) av som toppidrettssjef ved Olympiatoppen etter ni år i sjefsstolen.  Under en intern markering overleverte Aambø nøkkelkortet til toppidrettssjefens kontor til Tore Øvrebø (48). Stavanger-mannen, som i flere år har vært assisterende toppidrettssjef, er konstituert som toppidrettssjef til etter OL i Sochi.

-          Først vil jeg takke Jarle for ni år med topp innsats som leder av Olympiatoppen, og for alle mulighetene han har gitt meg og kollegene på huset. Ettersom jeg er konstituert, skal jeg ikke komme med noen programerklæring, men når jeg har takket ja til å være konstituert toppidrettssjef, innebærer det også at jeg har et ønske om å fortsette som toppidrettssjef også etter at konstitueringsperioden er over, sier Tore Øvrebø.

Han vil nå lede Olympiatoppen frem til OL i Sochi og under gjennomføringen av lekene. Parallelt med dette vil han iverksette de prosessene som Idrettsstyret har vedtatt for toppidrettsarbeidet.

-          Det som er viktig å stå fast ved, er at vi har en etablert arbeidsform i Olympiatoppen. Denne har vokst fram over mange år, og er sammen med fagkompetansen og menneskene på huset ryggraden i vårt toppidrettsarbeid. I tråd med Idrettsstyrets vedtak vil imidlertid noe bli endret i tiden fremover, og sammen med NIF skal vi implementere styrets vedtak og avklare ansvarsområder, fortsetter Øvrebø.

Den tidligere toppidrettssjefen, som tok over etter Bjørge Stensbøl i 2004, skal nå jobbe med utvikling av prestasjonskultur i samfunnet.

-          Jeg har vært knyttet til Olympiatoppen i mer enn 20 år, og skal fortsatt være det. Det har vært mye jobbing, men også utrolig mye moro. Olympiatoppen er verdens beste arbeidsplass for den som er opptatt av toppidrett og utvikling. Nå ser jeg fram mot å videreutvikle konseptene våre rundt utvikling av prestasjonskultur i samfunnet, med hovedfokus på Prestasjonskonferansen i midten av november, sier Jarle Aambø.

 

    Filer

    Ingen relaterte filer.