Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Informasjon om Olympiatoppens nye kosttilskuddsprogram

Olympiatoppen har som kjent revidert kosttilskuddsprogrammet for Olympiatoppens stipendutøvere.

Vårt utgangspunkt er at det er en risiko for at norske idrettsutøvere kan avlegge positiv dopingprøve som følge av kosttilskuddsbruk. Med bakgrunn i denne risikoen har Olympiatoppen gått et steg videre for å kvalitetssikre bruken av kosttilskudd blant Olympiatoppens stipendutøvere. Det reviderte programmet vil bestå av to hovedelementer: kvalitetssikring av kosttilskudd som brukes av stipendutøverne; og retningslinjer for markedsføring av kosttilskudd for stipendutøverne.

Med kosttilskudd menes næringsstoffer og andre stoffer som har ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som tilbys i form av tabletter, piller, kapsler, pulver, oljer, flytende tilskudd, barer og geler (jmf internasjonale definisjoner innen idrettsernæring).

Kvalitetssikring av kosttilskudd som brukes av Olympiatoppens stipendutøvere

Kvalitetssikringen av kosttilskudd vil gjennomføres av laboratoriet HFL Sport Science i Cambridge, England som analyserer og klarerer batcher av kosttilskudd i analysesystemet Informed Sport. Informasjon om dette systemet finnes på www.informed-sport.com

En ekstern faggruppe tilknyttet Olympiatoppen vil velge ut et sortiment av kosttilskudd som tilfredsstiller behovene til Olympiatoppens stipendutøvere. Dette vil være kosttilskudd som er vitenskapelig dokumentert med hensyn til ernæringsmessig behov blant idrettsutøvere og/eller prestasjonsfremmende effekt, som har høy kvalitet og som er kvalitetssikret i henhold til systemet Informed Sport. Produsentene av de kosttilskuddene som blir valgt ut i sortimentet, vil bli kontaktet av Olympiatoppen. De aktuelle produsentene kan ikke benytte leveranse til Olympiatoppens sortiment i markedsføringssammenheng.

Olympiatoppen vil når det nye programmet er implementert, bare anbefale bruk av kosttilskudd fra batcher som er kvalitetssikret i Informed Sport. Alle kosttilskuddsprodusenter kan i utgangspunktet få gjennomført analyser av sine kosttilskudd i Informed Sport selv om de aktuelle kosttilskuddene ikke blir valgt ut i Olympiatoppens sortiment. Olympiatoppen anbefaler alle produsenter å kvalitetssikre de tilskuddene de ønsker at idrettsutøvere skal bruke, i dette systemet.

For informasjon om prosedyrer for kvalitetssikring i Informed Sport kan kosttilskuddsprodusenter kontakte Paul Brown i HFL Sport Science. Han vil skissere hvilke krav som stilles for at kosttilskudd kan klareres i Informed Sport, prosedyrer for kvalitetssikring og priser på analyser. Kvalitetssikring av kosttilskudd vil være et samarbeid mellom den enkelte produsent og HFL Sport Science, uten at Olympiatoppen er involvert. Paul Brown kan kontaktes på følgende e-post: Paul.Brown@hfl.co.uk

Vi gjør oppmerksom på at det bare er laboratoriet HFL Sport Science og systemet Informed Sport som tilfredsstiller de kravene vi setter til kvalitetssikring av kosttilskudd i Olympiatoppens nye kosttilskuddsprogram.

Retningslinjer for markedsføring av kosttilskudd for Olympiatoppens stipendutøvere

Olympiatoppen viderefører praksisen med en streng linje i forhold til stipendutøvernes mulighet for markedsføring av kosttilskudd. Retningslinjene for markedsføring innebærer at stipendutøverne får restriksjoner for hvilke kosttilskudd de tillates å markedsføre, samt hvordan innholdet i markedsføringen utformes. Restriksjonene er blant annet at Olympiatoppens stipendutøvere kun tillates å markedsføre kosttilskudd som er kvalitetssikret i Informed Sport, etter forutgående samtykke fra Olympiatoppen. Olympiatoppen vil for eksempel ikke samtykke til markedsføring av

kosttilskudd som ikke er vitenskapelig dokumentert og/eller som er i strid med Olympiatoppens etikk på fagfeltet ernæring. Produktporteføljen til kosttilskuddsprodusentene vil også vurderes før markedsføring blir akseptert.

Dersom stipendutøvere tillates å markedsføre kosttilskudd, vil retningslinjene for innholdet i markedsføringen innebære en restriksjon om at det ikke kan påstås at kosttilskuddet er prestasjonsfremmende. I tillegg skal alt markedsføringsmateriell (annonse, tekst, bilder, film etc) og kanal for markedsføringen (type medie, blad etc) godkjennes av Olympiatoppen før kampanjen starter.

Olympiatoppen kan sanksjonere stipendutøvere og særforbund som markedsfører kosttilskudd i strid med dette regelverket.

 

Klikk her for å gå til forsiden til ernæringsavdelingen.