Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

15 mill. til særforbundenes OL-satsing

Regjeringen bevilger 15 millioner kroner for å dekke ekstrakostnadene for norsk toppidrett i forbindelse med utsettelsen av OL og PL i Tokyo.

– Vi ser at NIF har fått ekstraordinære kostnader fordi de olympiske og paralympiske leker har blitt utsatt. Dette er kostnader som ikke blir dekt av andre kompensasjonsordninger, sier kulturminister Abid Q. Raja 

De ekstra kostnadene NIF og særforbundene har hatt i forbindelse med utsettelsen har blant annet vært knyttet til behov for ekstra samlinger, utvidet støtteapparat og inntektsbortfall for utøvere.

– Utøverne og landslagene har holdt motet oppe og vært løsningsorienterte fra dag én i en meget krevende situasjon – tross dårlig økonomi. Det er jeg full av beundring for, og det er gledelig at disse nå får en ekstra bevilgning som sikrer konkurransekraften i Tokyo, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Idrettspresident Berit Kjøll sier det er fantastiske nyheter, og hun takker kulturministeren og regjeringen for denne tildelingen.

– Dette viser at regjeringen «vil toppidrett» og ønsker å gi våre fremste utøvere sårt tiltrengte midler for å kunne forberede seg best mulig for å kunne prestere på høyeste nivå under OL og Paralympics i Tokyo i 2021. Denne bevilgningen er et viktig bidrag for å holde motivasjonen, entusiasmen og energien oppe hos alle utøvere og hele treningsapparatet i perioden frem til Norges deltagelse i OL og Paralympics i Tokyo 2021, sier Kjøll og legger til:

– Jeg har fått forståelse for og har stor tillit til at Kulturministeren og regjeringen møter toppidrettens hele behov og vil finne rom for å tildele de resterende midlene så raskt det lar seg gjøre i 2021. Dette at toppidrettten blir hørt i denne sårbare situasjonen er viktigere enn vi forstår, derfor er vi veldig takknemlige og glade her i dag.

    Filer

    Ingen relaterte filer.