Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Nysgjerrig på mennesket

For at utøvere skal kunne prestere, må både fysiske og mentale forutsetninger være til stede. Fam Lockert hjelper dem med å trene hodet.

I løpet av en toppidrettskarriere, står utøvere i utallige krevende situasjoner der utfallet blir seier eller tap. Hva er det som gjør at noen går seirende ut av disse duellene? Utøverne må ha et godt treningsgrunnlag og ha gjort den harde jobben for å være best mulig fysisk forberedt, men de må også ha et sterkt hode. De må tåle å stå i den krevende situasjonen, og de må ikke være redde for å tape.

Fam Lockert er fagkonsulent idrettspsykologi ved Olympiatoppen og følger opp funksjonsfriske og funksjonshemmede toppidrettsutøvere. I jobben møter hun mange ulike mennesker med det samme målet: Å vinne medaljer for Norge.

– Det viktigste for meg er nysgjerrighet, og å møte utøverne med et åpent sinn. Prestasjon er selvfølgelig viktig, men å utforske hvilke forutsetninger som skaper gode prestasjoner sammen med utøveren, er enda viktigere, sier Fam Lockert.

Å jobbe med hodet

For toppidrettsutøvere er det viktig å vite hvordan de kan forholde seg til egne tanker, følelser og handlinger i ulike situasjoner. Dette er noe av det Fam hjelper dem med. 

– Det er ingen personer jeg møter som er like. Det kan være likhetstrekk eller små variasjoner, men jeg starter på nytt hver gang jeg møter en ny utøver. Da er jeg avhengig av et godt samarbeid med utøveren for å finne ut hva hans eller hennes behov er, slik at jeg kan forstå hvordan jeg bør jobbe med akkurat den utøveren.

Å være til stede

Lockert har en bachelor og master i psychology of sport and exercise fra University of Roehampton (2016), samt videreutdannelse i kognitiv idrettspsykologi fra norsk kognitiv forening og Olympiatoppen (2018). Hun har vært tilknyttet Olympiatoppen siden 2019.

– Jeg er heldig som har kunnet forme rollen min litt selv. Måten jeg har valgt å løse det på, er å være så mye som mulig til stede for utøverne, og være nysgjerrig på dem, sier hun.

Fam Lockert understreker at denne nysgjerrigheten på mennesket, og å lære utøverne å kjenne, er noe av det viktigste for å finne løsninger som gagner utøverne. For henne handler det om å tilpasse ulike verktøy eller samtaler til det som kan bidra til en utvikling for utøveren. Likevel er hun tydelig på at hun ikke jobber med utøvere, men med mennesker:

– Mange snakker om 24-timersutøveren, men jeg snakker om 24-timersmennesket. I den første samtalen er jeg opptatt av å kartlegge og stille spørsmål for å danne meg et bilde av hvem de er som mennesker.

Tett samarbeid med trenere

For at Fam skal kunne være en ressursperson inn i de ulike landslagene, er hun avhengig av et godt samarbeid med trenerne. Hun er med på treninger og reiser rundt på samlinger og konkurranser for å oppleve utøverne i konkurransesituasjonen, og se hvordan de fungerer med trenere og støtteapparat. Dette krever ikke bare tillit fra utøverne, men også fra trenerne.

To av lagene hun har jobbet spesielt tett med er parabordtennislandslaget og kjelkehockeylandslaget. Ifølge parabordtennistrener Jan Bergersen, har noe av det viktigste for laget og utøverne vært å utvikle kampferdighetene i forberedelser, gjennomføring og etterarbeid. Sammen med Fam har de jobbet mye med spenningsnivå, visualisering, konkurransespesifikke arbeidsoppgaver og refleksjon. 

– Fam tenker helhetlig, og hun er opptatt av hele mennesket og hvordan ting henger sammen. Noe av det hun gjør veldig bra er at hun jobber tett med oss og utøverne, og hun involverer lederteamet der det er naturlig, slik at vi kan bidra inn i arbeidet. Det gir en god helhet. Det er veldig nyttig å ha med Fam for at hun også kan se mitt arbeid «in action», samt observere og vurdere relasjoner i laget og hvordan vi kan forbedre dem, sier Bergersen.

I 2019 startet Fam Lockert å jobbe med kjelkehockeylandslaget og trener André Lysenstøen. Treneren forteller at for å kunne spille kjelkehockey må utøverne ha høy tåleevne mentalt.

– Det mentale i denne idretten utgjør kanskje 70-80 prosent. Du trenger ikke være verdens best trente, selv om det fysiske selvfølgelig er viktig, men du må være skarp mentalt. Vi hadde god suksess og et godt samarbeid med Fam i det første prosjektet vi jobbet med. Etter det har vi intensivert arbeidet inn mot laget og enda flere spillere, sier Lysenstøen.

Han forteller at det å ha en ressurs som Fam inn i laget har vært viktig for både spillerne og han selv:

– Som hovedtrener bruker man ofte pisken mer enn gulrot, eller ros. Det er en vanskelig balansegang der man skal drive resultater og utvikling. Derfor tror jeg at spillerne ofte kan åpne seg mer overfor Fam som idrettspsykolog, men også kvinne, enn de kan med meg som trener og mann. Hun er en støtte for meg til å forstå spillerne mine bedre, samtidig som hun hjelper spillerne til å forstå hva jeg som trener tenker, sier Lysenstøen.

Tverrfaglig samarbeid

Som fagkonsulent idrettspsykologi ved Olympiatoppen, må ikke Lockert kun forholde seg til utøvere og trenere. Hun jobber også tett med andre fagressurser på Olympiatoppen, og spesielt parafaggruppen.

– Det er veldig gøy å jobbe med paraidrett. I parafaggruppen er det så mange dyktige fagmennesker som ikke bare utfyller hverandre, men som også tør å utfordre hverandre. Det å jobbe så tett, med så mange flinke folk, er utrolig givende og noe av det beste med jobben min, avslutter Lockert.

  Filer

  Ingen relaterte filer.

  • Den gode samtalen: Fam er ofte til stede på treninger med utøvere. Her fra en trening på Olympiatoppen.
  • Fam Lockert under et foredrag om «motivasjon»
  • Fam Lockert under en trening med kjelkehockeylandslaget på Olympiatoppen.
  • Fam Lockert på samling med parautøvere
  • På trening med kjelkehockeylandslaget.