Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Olympiatoppens nye intensitetsskala

Ett suksesskriterium i norsk toppidrett har lenge vært høy kompetanse innen utholdenhet. Nå bygger Olympiatoppen videre på dette og lanserer en ny intensitetsskala (I-skala).

– I-skalaen har vært et viktig verktøy i norsk toppidrett i mange år, men vi opplevde at det var nødvendig med en revurdering og fornying. Derfor startet fagavdelingen i Olympiatoppen en prosess for å se på hvordan vi kunne oppdatere kunnskapen og videreutvikle verktøyene. Resultatet har blitt et anvendbart og dynamisk verktøy for norsk toppidrett, sier Else-Marthe Sørlie Lybekk, fagsjef prestasjon ved Olympiatoppen. 

Se den nye I-skalaen her.

Den nye I-skalaen er fortsatt under utvikling, men hensikten er at den – enda bedre enn før – skal være et viktig og sentralt verktøy for både trenere og utøvere innenfor utholdenhetsidrettene til å planlegge og målsette treningen, velge en hensiktsmessig treningsform, bestemme ønsket treningsbelastning, styre intensiteten under økten, samt evaluere treningen og gjøre nødvendige justeringer til neste økt. I tillegg vil den også være et viktig verktøy for andre idretter som bedriver utholdenhetstrening.

Sondre Skarli har vært prosjektleder for gruppen som har jobbet med å videreutvikle I-skalaen. Han forklarer at de ønsket å bygge videre på den gode modellen som har eksistert siden tidlig 2000-tallet, og se hvordan denne kunne forbedres og fornyes, slik at den blir mer fleksibel, anvendbar og idrettsspesifikk.

– Vi ønsket å lage et verktøy som tar vare på idrettens egenart, forteller Sondre Skarli, fagkonsulent utholdenhet ved Olympiatoppen. – Idretter er forskjellige, og det er ikke gitt at en har samme opplevd anstrengelse, hjertefrekvens eller laktat når en bedriver ulike bevegelsesformer. Her kan verdiene variere utfra om man for eksempel sykler, går på langrenn eller padler.

­Flere verktøy

Da arbeidet med den nye skalaen startet var det ønskelig å få inn flere verktøy. Derfor er den nye skalaen delt inn i tre hovedpunkter:

 1. Indre verktøy, som hjertefrekvens, laktat og opplevd anstrengelse (RPE), ventilasjon/pust
 2. Ytre verktøy, som effekt (watt), fart, rundetid, frekvens/takt/rytme
 3. Planleggingsverktøy der en kan fylle inn verdier for å lage best mulig øktmodeller med alt fra varighet på øktene, draglengde, pausevarighet og tid til utmattelse

– Vi har brukt en del tid på å se på fordeler og ulemper med å styre intensitet etter de ulike verktøyene som finnes i skalaen, forklarer Skarli. – Derfor har vi inkludert mange eksempler på økter fra de ulike utholdenhetsidrettene og i de ulike i-sonene. Det er nemlig ikke gitt at en løper trener likt som en syklist eller padler, selv om alle driver med utholdenhetsidrett.

Den nye modellen er dynamisk, hvor det er lagt inn standardiserte verdier på noen av verktøyene. Det er også mulig å redigere verdiene basert på egne testresultater eller erfaring, men da bør det ligge gode data, erfaring og kompetanse til grunn. I tillegg er det laget et informasjonsdokument med blant annet informasjon om hvilke verktøy som er best å bruke til enhver tid, tolkning av de ulike skalaene, og eksempler på hvordan en kan planlegge, gjennomføre og evaluere treningsøkter.

Her finner du informasjonsdokumentet.

Fortsatt i prosess

Skarli forteller at prosessen med den nye I-skalaen ikke er ferdigstilt ennå, men at dette er et produkt som er under kontinuerlig evaluering og arbeid. Så langt har ressurser fra både praksisfeltet, forskere, trenere i særforbund og fagpersoner i Olympiatoppen, både sentralt og regionalt, bidratt i prosessen.

– Vi har valgt å legge ut I-skalaen nå for at de forskjellige særforbundene innen utholdenhetsidrett skal få mulighet til å teste dette. Vi har allerede fått mange gode tilbakemeldinger fra særforbundene, som blir vektlagt i veien videre og kommende fornyelser, sier Skarli.

Arbeidsgruppen som har jobbet med den nye intensitetsskalaen har bestått av:

 • Thomas Losnegard, fagansvarlig utholdenhet
 • Ida Siobhan Svendsen, fagkonsulent utholdenhet
 • Gøran Paulsen, fagkonsulent kraft/styrke
 • Sondre Skarli, fagkonsulent utholdenhet

I tillegg har Fredrik Mentzoni, fagkonsulent teknologi, utviklet den interaktive, nettbaserte versjonen av i-skalaen. 

  Filer

  Ingen relaterte filer.

  • Figuren viser prosessen som bør ligge til grunn for å planlegge, gjennomføre og evaluere trening.
  • Eksempel på økt fra padling.
  • Figuren viser hvilke tilbakemeldinger som er mest relevante for å styre intensitet under treningsøkter i de ulike I-sonene.
  • Denne figuren indikerer hvilke egenskaper som i hovedsak stimuleres ved trening i de ulike I-sonene.