Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Beijing 2022: Nøkkelen er forberedelser

Forberedelsene til OL og Paralympics i Beijing 2022 er godt i gang, og nå intensiveres arbeidet. Vinteridrettssjef Helge Bartnes ser lyst på det neste halvannet året.

Én av Olympiatoppens kjerneoppgaver er konkurranseforberedelser og -gjennomføring. Forberedelsene til OL og Paralympics er de mest omfattende og viktigste Olympiatoppen jobber med. Derfor var de ulike olympiske vinteridrettene til Beijing 2022 samlet til digital trener- og ledersamling tirsdag 9. juni. Mottoet for samlingen var «være best forberedt».

– Dette er startskuddet for det kommende halvannet året vi har igjen før OL og Paralympics i Beijing 2022, sier Helge Bartnes, vinteridrettssjef ved Olympiatoppen. – Det er selvfølgelig en spesiell situasjon med koronaviruset, men jeg er positiv og offensiv fordi det er så bra trøkk i idrettene. Det er så mye erfaring i trener- og utøvergruppa, og de vet hva som kreves for å kunne prestere.

Forberedelser med idrettene

På programmet for den første trener- og ledersamlingen med de ulike vinteridrettene var blant annet erfaringene fra PyeongChang 2018, som kan tas med til Beijing-OL og -Paralympics, gjennomgang av de ulike anleggene som skal brukes, status på de pågående forsknings- og utviklingsprosjektene, og prioriteringer og fokusområder frem mot 2022.

Blant erfaringene fra forrige OL og Paralympics, som brukes i forberedelsene til Beijing 2022, er blant annet viktigheten av god akklimatisering – både når det kommer til tid og klima.  Kroppen må venne seg til den lokale tiden og lokale forhold for å kunne prestere optimalt. Samtidig må de, ifølge værstatistikkene, være forberedt på å konkurrere i kulde med tørr luft og vind. Dette krever tilpasningsdyktighet og god planlegging. En viktig forskjell mellom PyeongChang og Beijing er at det i 2022 vil være et høydemesterskap for idrettene som konkurrerer i fjellene. Ifølge vinteridrettssjefen har ikke Covid-19 akkurat bidratt positivt i forberedelsene til det, men forhåpentligvis får Olympiatoppen sammen med idrettene gjort en god jobb med dette i 2021.

– Vi kom tidlig i gang med forberedelsene. Derfor er mye på plass. Vi har flere pågående prosjekter som skal gjøre at utøverne får gode forutsetninger for å prestere. Samtidig har testsamlinger og inspeksjonsturer blitt utsatt, noe som forskyver forberedelsesarbeidet noe, men det er heller ingen andre nasjoner som har kunnet reise til Beijing i denne perioden, sier Bartnes.

Forskning og utvikling før Beijing 2022

Ett av fokusområdene i forkant av OL og Paralympics i Beijing 2022, er forskning og utvikling. I tett samarbeid med idrettene har Olympiatoppen flere pågående utviklingsprosjekter for at de norske utøverne skal kunne hente ut ytterligere marginer under lekene.

En mye omtalt utfordring for skiidrettene har vært det såkalte «fluorforbudet». I november 2019 vedtok Det internasjonale skiforbundet (FIS) et forbud mot fluorholdige produkter i alle grener fra og med neste sesong, og i mai måned fulgte det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) etter.

– Nå er det et kappløp om hvem som klarer å finne den beste fluorfrie løsningen, sier Felix Breitschädel, fagansvarlig utstyr og teknologi ved Olympiatoppen.

Ett av de mest omtalte forsknings-og utviklingsprosjektene Olympiatoppen har jobbet med de siste årene, er GPS-prosjektet, i tett samarbeid med skiskyting og langrenn. Her kartlegges løypene slik at utøverne skal kunne optimalisere løpet, velge effektive strategier, gjøre riktige trasévalg og tjene viktige sekunder. Det gjør det mulig å sammenligne utøveren med seg selv, i tillegg til å se hvor hun eller han tjener eller taper tid i forhold til andre løpere.

Les mer om GPS-prosjektet i VG

Fagansvarlig utholdenhet ved Olympiatoppen,Thomas Losnegard er også tydelig på hva som er de andre fokusområdene mot OL og Paralympics i 2022. Det handler om å trene «riktig» i høyden, akklimatisering med tanke på klima og tid, samt forberedelser for å konkurrere i høyden. Innenfor sistnevnte ligger det også å forankre en bevisst praksis rundt oppvarmingsrutiner og taktikk. Når det gjelder sistnevnte er erfaring om løpsstrategi, som blant annet GPS-prosjektet er med på å underbygge, sentralt. 

Omstilling og håndtering av korona

Vinteridrettssjef ved Olympiatoppen, Helge Bartnes, mener det ville vært rart om ikke den uvante situasjonen Norge og resten av verden har befunnet seg i de siste tre månedene, ikke hadde påvirket forberedelsene til OL og Paralympics. Han trekker blant annet frem permitteringer av trenere og utsettelse av testsamlinger og inspeksjonsturer.

– Det er ingen ønsket situasjon, verken for trenerne eller utøverne, men utfra signalene vi har fått, ser vi at utøverne har trent veldig godt. Vi tror dette kan slå positivt ut, både frem mot vintersesongen i år og Beijing 2022, sier vinteridrettssjefen.

Han påpeker også at Norge har vært heldig med at det har vært en vår med gode snø- og skiforhold i fjellet, noe som har gitt utøverne god trening på ski utenfor sesongen.

– Covid-19 påvirker og berører alle konkurrerende nasjoner også, så dette er ikke en situasjon Norge står alene i. Mye handler om hvordan vi håndterer krevende situasjoner, og i dette tilfellet har de ulike idrettene vært meget gode, forklarer Bartnes.

Utsettelsen av Tokyo 2021 resulterer i at OL og Paralympics i sommer- og vinteridretter arrangeres med kun seks måneders mellomrom. For å håndtere dette, mener Bartnes at god organisering og planlegging er viktig.

– Det kommer to OL og Paralympics tett på hverandre, men jeg har tro på at vi klarer å håndtere det på en god måte. Noe av nøkkelen ligger blant annet i å ha fokus på det vi vet er viktig for å prestere. På Olympiatoppen drar vi nytte av endringen som skjedde i 2014 da vi fikk én sommeridrettssjef og én vinteridrettssjef. Det gjør at vi kan ha hvert vårt fokus, og kjøre det løpet vi har planlagt i lang tid. I tillegg er en nøkkelfaktor god kontinuitet i trenerteamene i idretten, erfarne utøvere, og samspillet mellom idrettene og Olympiatoppen, sier Bartnes.

Les også intervjuet med sommeridrettssjef Marit Breivik om koronasituasjonen og utsettelsen av Tokyo-lekene

OL i Beijing foregår fra 4. februar til 20. februar 2022, mens Paralympics i Beijing foregår fra 4. mars til 13. mars 2022.

    Filer

    Ingen relaterte filer.

    • Helge Bartnes, vinteridrettssjef ved Olympiatoppen