Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

– Vil komme styrket ut av dette

OL og Paralympics er flyttet til 2021. Det betyr at utøvere, trenere og Olympiatoppen har vært nødt til å omstille seg. Slik jobber Olympiatoppen frem mot lekene i Tokyo.

Olympiatoppens kjerneoppgaver er, i samspill med de prioriterte idrettene, å styrke daglig treningskvalitet, relasjoner i prestasjonsteamene, og konkurranseforberedelse og -gjennomføring. Disse forsvinner ikke selv om toppidrettskonkurranser er satt på pause, og OL og Paralympics i Tokyo er flyttet ett år.

– Arbeidet er fortsatt rettet mot kjerneoppgavene våre, sier Marit Breivik, sommeridrettssjef i Olympiatoppen. – I denne perioden har alle jobbet intenst for å støtte opp om treningskvaliteten med smittevern i høysetet.

Krevende omstilling

I likhet med resten av arbeidslivet, har Olympiatoppen omstilt arbeidsformene betraktelig. Trening, coaching og veiledning er blitt gjennomført digitalt, og dialogen med de ulike idrettene har vært tett. Sistnevnte har vært en viktig faktor i omstillingen.

– Det har vært viktig å ha en god dialog for å kunne klare denne omstillingen. Landslagstrenere og sportssjefer har sittet i førersetet i samspill med Olympiatoppen-coachene når det kommer til hva utøverne trenger, og hvordan Olympiatoppens fagressurser kan være med å støtte utøverne i deres utvikling, sier Breivik.

For Olympiatoppens coacher er dagens arbeidssituasjon vesentlig annerledes enn hva de er vant med. Vanligvis jobber de med de ulike idrettene og landslagene gjennom blant annet å være til stede på samlinger og konkurranser. Denne tilstedeværelsen er ofte med på å styrke samspillet og relasjonene. Nå foregår all kontakt digitalt eller via telefon.

Breivik legger ikke skjul på at situasjonen har vært krevende, men at man sammen har funnet gode løsninger og vært løsningsorienterte. Hun trekker også frem fellesskap og teamarbeid som nøkkelen i denne situasjonen.

– Dette er en uvant arbeidssituasjon som krever at vi støtter hverandre. Vi vil stå i dette sammen, og vi vil gjøre så mye at toppidretten kan komme styrket ut av situasjonen, understreker sommeridrettssjefen.

Les mer om hvordan Olympiatoppens fagkonsulenter har jobbet digitalt under koronasituasjonen

Jobber med uforutsigbarheten

I tider preget av mye uvisshet og uforutsigbarhet, er det viktig at utøvere og trenere har tilgang på fagressurser som kan bidra til å håndtere situasjonen. Olympiatoppens kompetanse vil supplere det enkelte landslags egen kompetanse etter behov. Noen av utøverne kan trene tilnærmet normalt, mens det for andre idretter – som for eksempel svømming og håndball – ikke er mulig å trene sammen med ball eller i svømmehaller.

– Begrensningene for mange utøvere ser ut til å vare en stund til. Da er Olympiatoppens rolle å bidra til at utøvere og landslag klarer å stå i en situasjon der vi ikke har alle svarene, men hvor vi kan finne alternative løsninger og gi støtte nok til å håndtere det som måtte komme av frustrasjon og utrygghet, sier Breivik.

Hun understreker at det desidert viktigste nå er å følge smittevernreglene, samtidig som utøverne så langt som mulig kan opprettholde treningskvalitet og takle den situasjonen de er i. I dette arbeidet skal Olympiatoppen være en sterk støtte, som sammen med idretten planlegger for det som er mest hensiktsmessig og klokt utfra myndighetenes retningslinjer i denne situasjonen.

– Vi har full respekt for smittevernet som helsemyndighetene og regjeringen fronter, samtidig som vi vil bidra til å sikre den aktiviteten som kan gjøres innenfor den standarden og kvaliteten som er nødvendig, sier Breivik.

Tokyo 2021

I slutten av mars kom beskjeden om at OL og Paralympics i Tokyo flyttes til 2021. Sommeridrettssjefen forteller at det lå i kortene at Tokyo-lekene ville bli utsatt:

– Det var forståelse for at IOC og IPC trengte noe tid på å ta avgjørelsen ut ifra alle involverte i to så store arrangementer, og påfølgende konsekvenser av utsettelse. At helse ble det aller viktigste, er alle enige om, understreker Breivik.

Idrettene og Olympiatoppen jobber med perspektivet at det blir OL og Paralympics i 2021. For noen idretter har kvalifiseringsdatoene blitt satt, mens andre idretter fortsatt venter på endelige datoer. Kvalifiseringskonkurranser blir derfor et viktig delmål for mange utøvere å jobbe mot. Idretter og nasjoner som har oppnådd kvoteplasser for Tokyo 2020, beholder disse i 2021.

– Selv om alle utøverne har omstilt seg bra, betyr ikke det at dette ikke er krevende. Noen av dem mister hele konkurransesesongen sin, og det gir mange ulike utfordringer at forberedelsene blir på femten måneder i stedet for fire, sier Breivik.

Les om mental helse i koronatider

Likevel er det et sterkt fokus på utvikling. Breivik understreker at utvikling er en viktig del av konkurranseforberedelser, og for å sikre dette for utøverne og lagene, er et nøkkelord «teamarbeid», både innad i det enkelte landslag og det enkelte landslag i samspill med Olympiatoppen. Ifølge Breivik har samarbeidet med de ulike idrettene vært preget av et veldig løsningsorientert klima.

– Vi vil sikre at vi har en sterk toppidrett etter korona. Britt Tajet Foxel, en av Olympiatoppens psykologer, jobber med flere medaljekandidater for å skape «post-korona vekst». Denne ambisjonen gir god energi, sier hun.

 Denne ambisjonen kombinert med det løsningsorienterte samarbeidet med idrettene og Olympiatoppens faglige ressurser, kan bidra til at utøvere får opprettholdt den kvaliteten i treningen de trenger frem mot OL og Paralympics i Tokyo i 2021.

– Som assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad påpeker, det handler om å tåle situasjonen, og tåle at man ikke vet eksakt fremgang på ting. Vi skal være gode sammen i å tåle det, avslutter sommeridrettssjefen.

Les også hva Anders Baasmo Christiansen og sosiolog Arve Hjelseth mener toppidretten betyr for samfunnet

    Filer

    Ingen relaterte filer.