Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Mental helse i koronatider

I likhet med resten av samfunnet, er situasjonen spesiell og krevende for idrettsutøvere. Hvordan kan man opprettholde en sterk mental helse?

Den pågående situasjonen rammer toppidrettsutøvere på lik linje med andre arbeidstakere. Utøverne er innstilt på å gjøre jobben sin fra dag til dag, og trene best mulig, slik at de er klare for å prestere når det åpnes opp for det. Frem til da er det viktig å normalisere situasjonen og bruke det støtteapparatet man har.

– Nå handler det om å bruke tid på å etablere gode planer og trygge rutiner. Det er helt enkle ting som blant annet døgnrytme, kosthold, restitusjon, og kontakt med venner og familie, sier Arne Jørstad Riise, fagansvarlig idrettspsykologi ved Olympiatoppen.

For flere tips til hva du kan gjøre i denne situasjonen, se hva fagkonsulent Fam Lockert anbefaler.

Det viktigste støtteapparatet

Koronakrisen gir en stor variasjon i reaksjoner, hvorav ikke alle er like behagelige eller like enkle å takle. Jørstad Riise er tydelig på at dette er en krise som påvirker alle, hvor noen kan komme i kontakt med evnen til å mestre ting, mens det hos andre kan skape usikkerhet og bekymring. Det siste kan det være vanskelig å takle på egenhånd.

– De viktigste støttespillerne du har, er familie og venner. Snakk om situasjonen og del erfaringer. Greier man å opprettholde en god dialog med de nærmeste, så kan det være forebyggende. Dersom man fortsatt sliter, eller ikke har et stort nettverk, er vi som jobber med idrettspsykologi på Olympiatoppen tilgjengelige. Terskelen for å ta kontakt med oss er veldig lav, sier Jørstad Riise.

Spekteret for hva det er normalt å føle i en slik situasjon er bredt. Ifølge Olympiatoppens fagkonsulenter innen idrettspsykologi, er det viktig å forstå og akseptere at følelsesregistret svinger mer enn normalt. I tillegg vil totalbelastningen for usikkerhet og utrygghet være større enn i en normal situasjon. Da er det viktig å ikke være alene med tanker og følelser.

– Vi må være litt ærlige med oss selv, sier Jørstad Riise. – Vi må se oss i speilet, observere egne tanker og være ærlige på hvordan vi opplever totalbelastningen i denne situasjonen. Ta kontakt med folk du stoler på, og prat om det.

Normalisering av hverdagen

For toppidrettsutøvere er treningshverdagen snudd på hodet. Flere utøvere er, eller har vært, i karantene, mange kan ikke utøve idretten sin på grunn av stengte anlegg, og alle toppidrettsutøvere har vært nødt til å finne kreative løsninger for å få treningshverdagen til å gå opp – innenfor de smittevernbestemmelsene som gjelder til enhver tid. Likevel er toppidrettsutøvere vant med å løse ulike utfordringer som dukker opp, og dette trenger ikke være noe annerledes.

– Jeg er imponert over hvordan de jeg har snakket med har taklet situasjonen. Toppidrettsutøvere er løsningsorienterte, motiverte og målrettede, og det har de virkelig bevist nå. Det er krevende å være toppidrettsutøver, men det kan også være noe enkelt med det, sier Jørstad Riise. 

Han forteller at toppidrettsutøvere generelt har en forutsigbar hverdag med tydelige mål. Nå må treningshverdagen tilrettelegges på en helt ny måte, og derfor er det viktig å ta seg tid til å etablere gode planer og trygge rutiner.

Ifølge Jørstad Riise gjelder det nå å finne en ny normal hverdag, og akseptere den. Det kan kreve en del prøving og feiling, og det er opp til den enkelte å skape en god og meningsfull hverdag som de trives i. Samtidig er det viktig å også føle glede knyttet til idretten sin, selv om rammevilkårene er endret.

– Mye handler om å finne en mening i det man driver med, sier han. – Innledningsvis i denne krisen, så vi at dette kan ha vært en ekstra utfordring for toppidrettsutøvere. Fordi det er ingen andre yrkesgrupper som jeg kjenner til, som har blitt bombardert i media med hvor uviktig det de driver med er akkurat nå. Men toppidrettsutøvere flest er svært gode til å sette ting i perspektiv, så de forstår jo like godt som andre at smittevern og helse er det viktigste nå. Men det er likevel lov til å kjenne på at den idretten man driver, og sitt eget toppidrettsprosjektet, er like viktig for en selv som før.

Les hvordan Kristoffer Brun og Aida Dahlen holder treningskvaliteten oppe under koronasituasjonen

Idrettens fellesskap

Idretten i Norge er et stort fellesskap – fra toppidrett til breddeidrett. Dette fellesskapet er det viktig å huske på, ta vare på og bruke i den situasjonen landet befinner seg i nå. I likhet med resten av landet og befolkningen, bidrar idretten og utøverne til dugnaden.

Jørstad Riise mener det er viktig å huske på verdiene til norsk idrett i denne situasjonen: Glede, fellesskap, helse og ærlighet. Han mener at dette også kan være en tid for toppidrettsutøvere å kjenne litt ekstra på fellesskapet. På denne måten kan man flytte tankene over på noe annet, og samtidig delta på dugnaden.

– Fellesskapet er det første som er truet, og det ligger an til å bli slik en tid fremover også. Da er det viktig å finne andre måter å føle fellesskapet på. Bruke de sosiale mediene man har tilgjengelig, og være sammen med dem man kan være sammen med. Det finnes muligheter innenfor de smittevernbestemmelsene vi har nå, så nå gjelder det å være litt kreative for å konstruere sosiale arenaer.

Olympiatoppens fagansvarlige bruker digitale verktøy for å veilede utøverne. Les hvordan de jobber digitalt

 Utsatt OL og Paralympics, utsatte mål

I mars kom nyheten om at OL og Paralympics i Tokyo er flyttet til 2021. For en del utøvere kan dette slå positivt ut, og styrke sjansene for å prestere. Jørstad Riise er dog tydelig på at dette er individuelt for hver utøver, og hvor de befinner seg i karrieren sin.

– Oppbyggingen mot OL og Paralympics har foregått ganske lenge, og fokuset blir smalere og smalere, jo nærmere man kommer. Nå må de omstille seg og flytte målene sine ett år. Jeg opplever at de utøverne jeg har snakket med, har to tanker i hodet samtidig, og de klarer å ha fokus både på oppretthold og utvikling, sier han.

Samtidig understreker Jørstad Riise at dette er forskjellig fra utøver til utøver. En slik situasjon kan gjøre mange sikrere på meningen med toppidrettsprosjektet, mens andre finner ut at de ønsker å bruke tiden og livet sitt på noe annet. – Det må det være aksept for, sier han.

– Vi må følge litt med på hverandre – både trenere, utøvere selv, og vi i apparatet rundt. Denne situasjonen kan skape flere gode samtaler, og vi må tørre å snakke om hvordan livet – alt i alt – kjennes akkurat nå. Bruk støtteapparatet, og de rundt deg, eller snakk med oss. Man trenger ikke å oppleve at man har store vansker eller utfordringer for å ta kontakt med oss. Vi er her for at utøverne skal kunne ta en prat, eller bare lufte noen tanker, avslutter han.

Kontakt Idrettspsykologi

Olympiatoppens avdeling for Idrettspsykologi er tilgjengelig for alle stipendutøvere, prioriterte utøvere og landslag som de normalt jobber med. De har ingen åpningstider, og er tilgjengelig for både de store og små samtalene. Ta kontakt med den idrettspsykologiske ressursen for din idrett, eller kontakt dem her.  

Trenger du tips til å roe ned tanker og følelser i denne perioden? Fagkonsulent Anders Meland deler en øvelse for å gjøre hodet tankefritt.

    Filer

    Ingen relaterte filer.