Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Enighet mellom Olympiatoppen og Sundgot Borgen

PRESSEMELDING FRA OLYMPIATOPPEN 25. januar 2008: Toppidrettssjef Jarle Aaambø og Jorunn Sundgot Borgen, ble fredag formiddag enige om en løsning for organiseringen av arbeidet med spiseforstyrrelser i Olympiatoppen.

Løsningen er basert på en skisse hvor utgangspunktet er at man går tilbake til samme organisering som før denne prosessen startet. Dette innebærer to atskilte arbeidsområder knyttet til spiseforstyrrelser og prestasjonsernæring, men med et betydelig arbeid på tvers av disse områdene, ikke minst som en del av det forebyggende arbeidet mot spiseforstyrrelser. I denne organiseringen leder Jorunn Sundgot Borgen som før både arbeidet knyttet til spiseforstyrrelser i Helseavdelingen, og fortsetter som leder for ernæringsavdelingen.

Dette danner grunnlaget for arbeidet med ernæringsoptimalisering og spiseforstyrrelser i Olympiatoppen frem mot OL i Beijing. Etter OL vil det bli satt i gang en grundig intern prosess for å legge langsiktige planer for hvordan arbeidet med prestasjonsernæring og spiseforstyrrelser i Olympiatoppen skal organiseres i fremtiden. Her vil flere fagavdelinger i Olympiatoppen involveres. Tidligere sjefslege ved Olympiatoppen, Sverre Mæhlum, som i dag sitter i Olympiatoppens Fagråd, vil bli forespurt om å lede arbeidet.

Bakgrunnen for løsningen er den korte tiden som er igjen til OL i Beijing, og hensynet til utøvere i forberedelsesfasen til OL. Samtidig ser alle parter at det er nødvendig å dra i samme retning på disse fagområdene. Løsningen innebærer også en erkjennelse av at den utviklingsprosessensom ble satt i gang for å styrke arbeidet med spiseforstyrrelser, ikke var grundig nok forberedt og godt nok forankret i organisasjonen,

- Jeg følte det var viktig nå å gripe inn og finne en løsning i saken. Jeg er glad for at Jorunn blir med videre på laget. Hun er dyktig og viktig på sitt fagområde i Olympiatoppen. Vi er alle enige om at vi må ha gode arbeidsbetingelser på området spiseforstyrrelser. Det er mindre enn syv måneder til vi reiser med en tropp på mellom 70 og 100 utøvere til OL i Beijing. Olympiatoppen har ansvaret for å bidra til å optimalisere forholdene omkring utøvernes prestasjonsutvikling frem mot OL, herunder arbeidet med ernæring og forebygging og behandling av spiseforstyrrelser. På denne bakgrunn er det påkrevd å ta et grep som sørger for at vi ikke mister dyrebar tid i dette arbeidet, og som sikrer at utøverne opplever forutsigbarhet, faglig kontinuitet og stabilitet på dette området. Som toppidrettssjef har jeg et ansvar for at vi sammen sørger for dette, sier toppidrettssjef Jarle Aambø

Også Jorunn Sundgot Borgen er glad for at hun og Olympiatoppen skal jobbe sammen videre for å styrke arbeidet med spiseforstyrrelser i toppidretten.

- Jeg er veldig tilfreds med at dette har løst seg nå. Jeg synes Jarle viste gode lederegenskaper ved å reversere prosessen. Etter denne løsningen vil vi få bedre muligheter til å hjelpe utøvere med spiseproblemer og forebygge spiseproblemer, sier Jorunn Sundgot Borgen.

Olympiatoppen vil nå i enda sterkere grad sørge for at det blir satset mer på dette fagfeltet. Fagavdelingene vil utarbeide en plan som vil bli ferdigstilt i løpet av kort tid.

Toppidrettssjef Jarle Aambø og leder for ernæringsavdelingen, Jorunn Sundgot Borgen, vil være tilgjengelige for pressen på Toppidrettssenteret mellom klokken 12.30 og 13.00 i dag, fredag 25/1.


    Filer

    Ingen relaterte filer.