Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Utviklingsprosjekter i paralympisk idrett

Olympiatoppen har inngått en samarbeidsavtale med Stiftelsen VI. Avtalen gir oss mulighet til blant annet å starte opp nye utviklingsprosjekter for paralympisk idrett. Olympiatoppen inviterer herved særforbundene til å søke om støtte til langsiktige prosjekter for å utvikle flere parautøvere til internasjonalt toppnivå. Ambisjonen er å igangsette 6 - 8 langsiktige prosjekter. Prosjekter som blir valgt ut vil i første omgang få en avtale med varighet på inntil fire år.

Prosjektenes overordnede mål

Det overordnete målet er å doble antall medaljekandidater i paralympiske leker i løpet av en åtte års periode. Prosjektenes arbeidsmål skal derfor være å utvikle flere unge parautøvere til høyeste internasjonale nivå.

Prosjekter vil bli valgt ut med grunnlag i følgende 8 punkter/kriterier:

 1. Langsiktig strategi
 2. Målsetting
 3. Idrettslig karrierevei
 4. Planarbeid
 5. Organisering
 6. Utøverpotensiale (til paralympisk nivå)
 7. Prioritering av ressurser
 8. Hvordan utgjøre en forskjell i forbundets paralympisk toppidrettssatsning

Veiledning for beskrivelse av prosjektet / prosjektsøknad

I søknaden skal særforbundet beskrive (på maksimum 3 sider):

1.     Mål og strategi for prosjektet

 • Langsiktige mål og rammeplaner for prosjektet.
 • Kopling mot særforbundets overordnete idrettslige mål og toppidrettsstrategi
 • Konkret tiltaksplan som skal bidra til å rekruttere og utvikle parautøvere
 • Langsiktig (4-8 år) strategi og arbeidsplan for å nå målene

2.     Rekrutterings- og talentutviklingsprosesser

 • Planer for proaktivt rekrutteringsarbeid og plan for utøverutvikling og oppfølging fra forbundet.
 • Beskrive utfordringer i særidrettens karrierevei/utviklingsløp for parautøvere til paralympisk toppnivå. Angi «flaskehalsene» i karriereveien og beskrive hvordan prosjektet kan bidra til å åpne disse.

3.     Organisering og ledelse

 • Sette opp plan for organisering av prosjektet.  
 • Angi en prosjektleder i forbundet som skal være Olympiatoppens hovedkontakt for prosjektet.
 • Angi et apparat av trenere/ledere/støtteapparat som skal ha ansvar for å gjennomføre prosjektet.

4.     Beskrive potensielle utviklingsmiljøer ved å oppgi

 • Aktuelle utviklingsmiljøer.
 • Aktuelle trenere og støtteapparat innenfor miljøene.
 • Utøvere innenfor målgruppen med ambisjoner om og potensial for toppidrett.
 • Daglig treningsmiljø inkludert utstyr og –fasiliteter
 • Mulig samarbeid med utdanningsinstitusjoner for satsing/tilrettelegging for paraidrett 

5.     Kompetanseutvikling

 • Beskrive plan for hvordan arbeid med prosjektet kan bidra til kompetanseheving og utvikling i forbundet.
 • Angi hvilken spisskompetanse som vil være kritisk viktig i utviklingsarbeidet.
 • Angi hvilken kompetanse forbundet selv har og hvilken kompetanse som trengs tilført.

6.     Ressurser og økonomi

 • Sette opp årlige budsjettrammer for gjennomføring
 • Angi særforbundets/særidrettens eget økonomiske bidrag til prosjektet
 • Oppgi søknadssum til Olympiatoppen

Du må ha klart for utfyllingen Prosjektsøknaden på max 3 sider og eventuelle vedlegg som budsjett o.l.)

Skjemaet kan ikke mellomlagres, hele søknaden fylles ut på en gang.

Trykk her for å søke

Søknadslinken stenger 1. desember kl. 24:00

Søknadene vil bli vurdert ut fra de beskrevne kriteriene. Vår egen forventning er at vurderingen skal være gjort innen medio januar 2019.

Kontaktperson:

Cato Zahl Pedersen

Leder paralympisk idrett Olympiatoppen

+47 906 13 333

cato.zahlpedersen@olympiatoppen.no

  Filer

  Ingen relaterte filer.