Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

European Youth Olympic Festival (EYOF)

EYOF gjenspeiler ideen om behovet for at unge europeiske utøvere har sitt eget fleridretts arrangement likt de som holdes på andre kontinenter.

EYOF er eneste internasjonale fleridretts mesterskap i Europa og arrangeres både for sommeridretter og vinteridretter.

Brüssel (BEL) var sommeren 1991 første vertsby for det som en dag kunne bli potensielle deltakere i Olympiske leker. To år senere, i 1993, ble første vinter EYOF arrangert i Aosta (ITA). EYOF arrangeres hvert annet år (mellom ordinære OL). EYOF samler deltakere fra ca 45 europeiske nasjoner.

Grunntanke

EYOF tilbyr unge utøvere å møtes på deres egne arenaer og fremme og utvikle vennskap, fair play, toleranse og verdier som er med på å bringe folk fra de ulike europeiske nasjoner nærmere hverandre for på den måten å bli ”innbyggere av Europa”.

EYOF fester sin tillit til den olympiske grunntanken om å skape en bedre og mer fredfull verden ved å utdanne unge gjennom sport samtidig som man unngår enhver form for diskriminering og støtter opp om vennskap, solidaritet og fair play.

Tidligere norske deltakere

Blant kjente norske idrettsprofiler som har deltatt i EYOF og senere i de olympiske leker er bl.a. Marit Bjørgen, Emil Hegle Svendsen, Andreas Thorkildsen, Gro Hammerseng, Edvald Boasson Hagen og Christina Vukicevic.

Olympiatoppens hensikt

Olympiatoppen skal gjennom EYOF, gi trenerne og utøverne skolering i forberedelse, gjennomføring og evaluering av internasjonale mesterskap. Vi setter fokus på at gode forberedelser er nødvendig for gode resultater.

Forutsetning for å delta i EYOF er deltakelse på Olympiatoppens pre-camps i forkant av EYOF. Disse samlingene inneholder praktisk informasjon om EYOF, holdningsskapende tiltak, teambuilding, spilleregler, kartlegging, basistrening og fagstoff fra ulike fagavdelinger på Olympiatoppen. Pre-camps og forberedelser settes inn i en ramme der opplegget skal bidra til å utvikle systematikk i langsiktig arbeid med unge utøvere i de aktuelle idretter. Felles samlinger på tvers av idrettene bidrar også til kompetanseoverføring mellom idretter / utøvere og trenere. Olympiatoppens mål er at EYOF og pre-camps således vil være en inspirasjons- og utviklingskilde til fortsatt satsing både for utøvere og trenere.

Gjennom pre-cams setter OLT fokus på at deltagelse i EYOF skal være utviklings- og læringsorientert for utøvere og trenere. Samtidig er det viktig at utøverne holder et høyt nivå slik at de får en opplevelse av å kunne konkurrere på nivå med sine internasjonale motstandere. For mange idretter er EYOF første møte med internasjonal matching.

Les mer om EYOF på www.eurolympic.org (ekstern lenke)


    Filer

    Ingen relaterte filer.