Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Uttakskriterier til OL

Dokumentert plassmulighet blant de 8-12 beste.

Norske utøvere/lag som tas ut til De Olympiske leker skal ha dokumentert plassmuligheter blant de 8-12 beste.

1. Målsetting

Norske utøvere/lag som tas ut til De Olympiske leker skal ha dokumentert plassmuligheter blant de 8-12 beste.

2. Kriterier for uttak - spesifikasjon av deltager kategori

A. Individuelle utøvere/lag uten spesielle OL-kvalifiseringer.

Følgende kriterier gjelder for individuelle utøvere generelt, samt lag for følgende idretter:
 • Aking
 • Bob
 • Kajakk
 • Kunstløp
 • Seiling
 • Svømming (synkron)
 • Sykling.

Et av følgende krav må oppfylles for vurdering:

 1. Medalje eller plass 4-6 i VM (fra 1-6. får automatisk vurdering)
 2. Medalje i EM.
 3. Sammenlagt i WC 1-3 (og tilsvarende konkurransesystem).
 4. Plassering 4-8 i EM og 7-12 i VM, etter nærmere vurdering (se punkt D)
 5. 2 plasseringer blant de 7-12 beste i på forhånd avtalte konkurranser, etter nærmere vurdering.
 6. 2 resultater i målbare og over all tid sammenlignbare resultater. Blant de 10-15 beste på verdensstatestikken, etter nærmere vurdering.
 7. I meget spesielle tilfelle kan etter avtale- resultater i nasjonale mesterskap tas med i vurderingen under forutsetning av at resultatet er målbart og holder topp international standard. For øvrig etter nærmere vurdering.

B. Idretter underlagt spesielle OL-kvalifiseringer.

Lagspill, gjelder for disse idrettene:
 • Basketball
 • Fotball
 • Håndball
 • Ishockey,
 • Landhockey
 • Vannpolo
 • Volleyball.

Krav til uttak:

Kvalifisering gjennom spesielle før-olympiske uttakskonkurranser. Forfall av kvalifiserte lag fra andre nasjoner regnes ikke som kvalifisering.

Andre idretter underlagt kvalifisering:
 • Badminton
 • Bordtennis
 • Gym/turn
 • Padle
 • Roing
 • Rytter
 • Seiling
 • Skyting
 • Tennis

Krav til uttak:

Kvalifisert gjennom uttakskonkurranser i de internasjonale særforbunds regi, og etter nærmere vurdering, jfr. Pkt. D.

C. Stafettlag og lagkonkurranser.

 • Med stafettlag menes stafettene i friidrett, shorttrack (skøyter), ski, skiskyting, svømming. Utøvere som er tatt ut til deltagelse i kvalifiserte stafettlag kan etter nærmere vurdering gis anledning til deltagelse også i individuelle øvelser dersom deltakerkvoten ikke er oppbrukt.
 • Med lagkonkurranser menes de konkurranser for lag der summen av lagmedlemmenes resultater er avgjørende: bueskyting, fekting, gym/turn, kombinert, moderne femkamp og skihopp.

Krav til uttak:

Vurderes spesielt ut fra kravene under 2 A. Må ses i sammenheng med bl.a individuelle uttak.

D. Etter nærmere vurdering.

 • Betyr en omfattende og grundig vurdering av bl.a følgende momenter:
 • Idrettens størrelse og utbredelse nasjonalt og internasjonalt.
 • Kvaliteten på konkurransenivået.
 • Antall deltakere og nasjoner i de internasjonale mesterskap.
 • Iderettens konkurransesystem, mesterskap, World Cup etc.
 • Idrettens utviklingsnivå.
 • Utøvernes resultatbilde.
 • Engangsresultat.
 • Stabilt konkurransenivå.
 • Stigende/fallende resultatkurve.
 • Tidlig/sent i toppidrettskarrieren.

E. Fastsettelse av kvalifieringskonkurranser og resultater.

Med bakgrunn i krav til dokumentasjon skal pkt. 2A (5,6,7) fastsettes av NIF/OLT etter samarbeid mellom NIF/OLT og det enkelte særforbund. Det gjøres når den internasjonale terminlisten foreligger.

3. Prosedyre for uttak

A. Uttakskomité

NIF tar ut utøvere og lag til OL-deltagelse. NIF`s myndighet til å ta ut deltagere er delegert til Olympiatoppen v/Toppidrettssjefen

B. Uttak

Særforbundene v/landslagstrener innstiller kandidater til OL-deltagelse overfor NIF v/Olympiatoppen. Endelig og fullstendig innstilling må være avgitt til Olympiatoppen innen den frist som NIF har satt. Olympiatoppen og særforbundene skal ved uttak søke å komme frem til enighet.

4. Spesielle vurderinger

A. Utøvere som kvalifiserer seg i henhold til foranstående, vil bli vurdert for deltakelse i OL. I spesielle tilfelle, der idrettens regler ikke er overholdt, kan imidlertid kvalifiserte utøvere bli nektet deltakelse.

5. Informasjon om uttakskriteriene

A. NIF v/Olympiatoppen er ansvarlig for grundig orientering om kriteriene for uttak til OL:
 • Idretten generelt
 • Særforbundene spesielt
 • Presse/media/allmennheten
B. Særforbundene er ansvarlig for grundig orientering innad i eget forbund til:
 • Ledere
 • Trenere
 • Utøvere, spesielt

Klikk her for å lese mer om De olympiske Leker på Olympiatoppens nettsider.