Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Innlogging for interne brukere

Her finner du innlogging til Olympiatoppens ulike webtjenester. 

Nettsider

Olympiatoppen.no - Admin websider


System for å lage skjema for påmeldinger, søknader etc. 

Typeform


System for behandling av søknader o.l. 

Webdatabase - Behandling av søknader o.l. 

Bookingsystem for treningsressurser

Bookingbug


Kunnskapsportal video (Beta)

System for å ta vare på videoer, og dele disse med kolleger, samarbeidspartnere etc. Ansatte i Olympiatoppen kan opprette konto ved å klikke på "Create an Account" her 
Kunnskapsportal.

Keiser 420 software

System for styrketester.
Klikk her for å logge inn.


OLT Saksbehandling

Klikk her for å logge inn (beta). Spørsmål?  Dersom du har spørsmål til disse tjenestene, ta kontakt med Bertin Holme Flatebø (bertin.flatebo@brik.no eller 412 16 312).  

    Filer

    Ingen relaterte filer.