Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Fagstoff treningsplanlegging

Her finner du fagstoff om treningsplanlegging, arbeidskrav og utviklingstrapper i ulike idretter. Fagstoffet er rettet mot trenere, lærere og utøvere som arbeider systematisk med å utvikle seg til fremtidige toppidrettsutøvere. 

Et av de viktigste suksesskriteriene, for å oppnå toppresultater, er at treningen er godt planlagt både på kort og lang sikt.

Arbeidskrav i ulike idretter

En arbeidskravsanalyse har som formål å synliggjøre hvilke egenskaper og ferdigheter som er sentrale for olympiske idrettsgrener.

Treningsdagbok

Olympiatoppen beklager at det er brukerproblemer med den nye treningsdagboken. Vi jobber for fullt for at den snarest skal være et godt verktøy for utøverne.

Fagartikler

Her presenteres generelle fagartikler om treningsplanlegging, arbeidskrav og utviklingstrapper i ulike idretter. Artiklene kan leses direkte på nettsiden, eller lastes ned i PDF format.

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner