Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Arbeidskrav i friidrett

Arbeidskravsanalysene har som formål å synliggjøre hvilke egenskaper og ferdigheter som er sentrale for Olympiske friidrettsøvelser på ulike prestasjonsnivå.

Ved å sammenlikne utøverens kapasitet med verdiene i arbeidskravsanalysen synliggjøres utøverens utviklingsområder. Treningen må planlegges og gjennomføres med tanke på å redusere gapet (differansen) mellom utøverens kapasitet og arbeidskravet i konkurranseøvelsen. Verdiene i arbeidskravsanalysen baserer seg på hastighetsmålinger, videoanalyser, testresultater fra utøvere på internasjonalt nivå og skjønnsmessige vurderinger.

Under finner du en oversikt over arbeidskrav i olympiske friidrettsøvelser:

Arbeidskrav for hoppøvelsene

Arbeidskrav for kastøvelsene

Arbeidskrav for korte løp

Arbeidskrav for lange løp


Klikk her for å gå til forsiden for treningsplanlegging på Olympiatoppen.