Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Beskrivelse av våre tester

Standardtestene innen aerob utholdenhet er maksimalt oksygenopptak (VO2maks) og laktatprofil/anaerob terskel test (AT).

Maksimalt oksygenopptak
er en basistest, som for de fleste gir tilstrekkelig informasjon om deres treningstilstand - om eventuell fremgang eller tilbakegang.

Laktatprofil
er en mer spesifikk test for rendyrkede utholdenhetsutøvere.

Test av maksimalt oksygenopptak

Dette er selve basistesten for utholdenhetsidrettsutøvere. Vi anbefaler å teste VO2maks idrettsspesifikt, og vi tilbyr ergometre for å teste VO2maks ved bruk av idrettsspesifikke muskelgrupper.

Test av laktatprofil

Utøveren arbeider i 3-5 minutters perioder med trinnvis økende belastning. For hver belastning måles laktatkonsentrasjon ([La-]) i blodet, HF og VO2. Disse parametrene sett i sammenheng med VO2maks og HFmaks gir informasjon for å vurdere effekten av utført trening.

Les mer om testing av utholdenhet

Testing av utholdenhet gjennomføres ved kartlegging av utvalgte fysiske eller fysiologiske parametere under arbeid. Riktig testing gir objektiv og verdifull informasjon om effekten av nedlagt trening. Et velregissert testbatteri er en naturlig del av et seriøst treningsprogram.

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner