Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Test av laktatprofil

Utøveren arbeider i 3-5 minutters perioder med trinnvis økende belastning. For hver belastning måles laktatkonsentrasjon ([La-]) i blodet, HF og VO2. Disse parametrene sett i sammenheng med VO2maks og HFmaks gir informasjon for å vurdere effekten av utført trening.

På samme måte som for VO2maks-test bør testen gjennomføres idrettsspesifikt.

De fleste tester maksimalt oksygenopptak etter avsluttet laktatprofiltest, men enkelte velger å utelate VO2maks-testen. Vi anbefaler at en gjennomfører denne, da den gir verdifull tilleggsinformasjon og et bedre utgangspunkt for tolkning av laktatprofil testen.

Se video av test av utholdenhet ved Olympiatoppen.


De mest brukte testprotokollene for laktatprofil

Løp

 • Kontrollert oppvarming i 10 min.
 • 4-5 belastningstrinn à 5 min.
 • 30 sek. pause mellom hvert trinn
 • Laktat måles i pausen
 • 1,0 eller økning i hastighet mellom hvert belastningstrinn
 • VO2, [La-] og HF registreres på hver belastning.

Sykkel

 • Kontrollert oppvarming i 10 min.
 • 4-5 belastningstrinn à 4 min.
 • Kontinuerlig arbeid
 • Laktat siste 30 sek av draget
 • 25 watt økning
 • VO2, [La-] og HF registreres på hver belastning.

Roing

 • 10 min. oppvarming
 • 4-7 belastningstrinn à 3 min.
 • 30 sek pause mellom hvert trinn
 • Laktat måles i pausen
 • Test avsluttes når laktat > 4 mmol/l
 • VO2, [La-] og HF registreres på hver belastning.

Padling

 • 10 min. oppvarming
 • 4-5 belastningstrinn à 5 min.
 • 30 sek pause mellom hvert trinn
 • Laktat måles i pausen
 • VO2, [La-] og HF registreres på hver belastning.

Gå til forsiden for tester ved Olympiatoppen.

  Filer

  Ingen relaterte filer.