Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Hva er stabiliserende styrke?

Øvelsene tar sikte på å stimulere til økt stabiliseringsevne i sentrale kroppsområder som skulderregionen, buk/rygg/bekkenregionen og i underekstremitet. 

En økt evne til stabilitet i disse områdene vil kunne gi grunnlag for mer rasjonell bevegelse i omkringliggende kroppsområder.

Økt stabilitet vil på denne måten kunne gi mer rasjonell bevegelse. Stikkord er at sentral stabiltet gir perifer mobilitet.

Utførelse

Kvalitet på utførelse er sentralt. Man ønsker på dette nivået å skape størst mulig bevissthet omkring stabilisering av det aktuelle kroppsområdet man jobber med, ikke mist bevissthet på hva som er riktig utførelse av øvelsen.

Utførelsestempo vil gjerne være rolig og kontrollert. Holdetid/varighet/antall repetisjoner vil avgjøres av kvalitetsmessig utførelse på øvelsene.

For eksempel øvelse nr. 9: Utøveren gjør øvelsen så lenge kvaliteten er bra. I det utøver bruker aktivitet i armer eller skuldre til å opprettholde balansen, blir kvaliteten på balansearbeidet forringet. Legg inn pause i aktiviteten eller gjør øvelsen litt enklere. Dersom en utøver behersker øvelsen i +/- 1 min bør vanskelighetsgraden kunne økes.

Pass på

Gå ikke løs på øvelser på nivå 2 eller 3 før øvelser på nivå 1 blir gjennomført på et godt kvalitativt/kvantitativt nivå.

Basistreningstankegangen bygger på at man trenger en solid basis for å kunne forvente et stabilt høyt prestasjonsnivå og for å tåle store treningsmengder fram i tid. Derfor er det logisk at man behersker et ferdighetsnivå, før man gir seg i kast med det neste.Klikk her for å gå til mer fagstoff fra Teknikk/Motorikk-avdelingen ved Olympiatoppen.    Filer

    Ingen relaterte filer.