Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Hva er koordinasjon?

På toppnivå kreves et høyt motorisk nivå. 

For å bli komplett som idrettsutøver må du ha et høyt motorisk nivå og stor forståelse for relasjoner mellom seg selv og aktiviteten. Det vil si at du har stor evne til å holde fokus og konsentrasjon - og å gjøre bruk av ervervet kunnskap.

Du må vite hva som skal gjøres, hvordan og når det skal gjøres. Her kommer koordinasjon og koordinasjonstrening inn i bildet.

Definisjon koordinasjon

Evne til samordning av kroppsbevegelser i forhold til hverandre og til omgivelsene.

Den koordinative evnen avhenger av

 • sensoriske forhold
 • kognitive forhold
 • motivasjonsmessige forhold
 • emosjonelle forhold
 • motoriske forhold
Den koordinative evnen utvikles gjennom modning, vekst og trening.

Koodinasjonsbegrepet kan deles i to:

 1. Overordnede evner
 2. Underordnede evner

1. Overordnede evner:

 • Læreevne: evne til å gjøre endringer i fundamentet for basisteknikker. Utøvere med stor bevegelseserfaring (generelt/spesielt) har lettere for å gjøre nødvendige endringer.
 • Tilpasningsevne: evne til å improvisere og finne alternative bevegelsesløsninger på bakgrunn av erfaringer man besitter.
 • Styringsevne: evne til å bruke ervervet bevegelseserfaring til mer rasjonell styring av bevegelser.
 • Omstillingsevne: evne til å være rasjonell i overgangen fra en øvelse/situasjon til en annen. Kvantitativ og/eller kvalitativ bevegelseserfaring vil/kan underbygge denne evnen.

2. Underordnede evner:

 • Orienteringsevne: indre og ytre evne til å bestemme og endre stilling og bevegelse til hele kroppen i tid og rom.
 • Koblingsevne: evne til avstemning av kroppsbevegelser etter hverandre, som virker sammen i romlige dynamiske bevegelsesparametre (timing).
 • Differensieringsevne: evne til å oppnå stor nøyaktighet og økonomi, finavstemning av den enkelte bevegelse (kinestetisk sans).
 • Balanseevne: evne til å holde kroppen i statisk/dynamisk likevekt.
 • Rytmeevne: Er dynamisk veksling mellom delbevegelser eller gjentagelse av bevegelsesforløp.
 • Reaksjonsevne: evne til raskt å igangsette hensiktsmessige motoriske aksjoner på signal.

Hvorfor trene koordinasjon?

Koordinasjonstrening bidrar til at idrettsutøveren øker forståelsen for relasjoner mellom seg selv og aktivteten. Utøveren utvikler kompetanse om hva som skal gjøres, på hvilken måte og når det skal gjøres. På denne måten vil utøveren raskere kunne nå et høyt motorisk nivå.

Innsikt/selvinnsikt

Det er viktig å utvikle en størst mulig forståelse for hva man driver med. Denne forståelsen bygger på kunnskap om seg selv, idretten og disse i relasjon til hverandre.

Forståelse oppnås i stor grad gjennom erfaring i å lykkes og mislykkes. Trenere og instruktører må bruke utøverens tilegnelse av erfaring for å øke denne forståelsen. Man kan bygge opp selvinnsikt gjennom koordinasjonstrening og skape utøvere som vet hva de kan og hva de ikke kan. Dette vil bidra til å utvikle ydmykhet i forhold til arbeidsoppgaver og omgivelser, noe som igjen kan skape grobunn for utvikling.

Utfordringer

Koordinasjonstrening bør være utfordrende, slik at involverte sansesystemer blir optimalt stimulert. Utøveren skal være fokusert og konsentrert på utfordringene. Når utøveren behersker en utfordring, bør vanskeligheten straks økes litt til.


Klikk her for å gå til mer fagstoff fra Teknikk/Motorikk-avdelingen ved Olympiatoppen.

  Filer

  Ingen relaterte filer.