Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Koordinativ kapasitet

I idrett må du må kunne utføre generelle og varierte bevegelser. Koordinasjon av bevegelser handler om: balanse, romorientering, rytme, timing, tilpasset kraft og øye fot / hånd koordinasjon.

Bevegelsene kan være forutsigbare eller uforutsigbare. Når noe er forutsigbart vet man på forhånd hva man skal gjøre og omgivelsene forandrer seg ikke, som for eksempel for en høydehopper.

Ved uforutsigbare bevegelser er det omgivelsene som styrer. Eksempelvis håndballspilleren som er avhengig av hva med- og motspillere gjør.

Ved å drive koordinasjonstrening skaffer du deg omfattende bevegelseserfaring som bidrar til å øke din kroppsbevissthet. Ved hjelp av stor bevegelseserfaring vil du bedre bli i stand til å gjøre forandringer i grunnlaget for basisteknikker, eller for å si det på en annen måte: du bygger ut dine forutsetninger for å lære og å videreutvikle teknikk"e;

Omfattende bevegelseserfaring kan gi deg større effektivitet og økonomi i styring av bevegelser og bidra til å øke din evne til å finne alternative bevegelsesløsninger eller forbedre din evne til å improvisere i situasjoner der dette kreves.

Stor bevegelseserfaring kan være med på å forbedre din kapasitet for omstilling og tilpasning av teknikker og/eller ferdigheter.

Kognitiv effekt betyr at du vet hva du skal gjøre, hvordan og når. Denne kapasiteten er svært viktig for kvaliteten på de bevegelsene du skal utføre i idretten din.

For å videreutvikle dine grunntekniske ferdigheter må du være innstilt på å bryte barrierer for å bli mer bevisst på hva du kan og ikke kan. Barrierebryting på dette området vil være med på øke kunnskapen om deg selv, øke din selvinnsikt og øke din forståelse for hva du holder på med og hva som skal til for å utvikle deg videre (psykisk kapasitet).

Du må sette krav til koordinative ferdigheter for å optimalisere teknisk utvikling i din idrett.    Filer

    Ingen relaterte filer.