Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Sosial kapasitet

Toppidrettsutøvere blir ofte betegnet som selvopptatte og egosentriske. 

Ja i forhold til egen utvikling kan man vel ofte oppfatte det slik.

Men det må samtidig nevnes at dette blir en sannhet med modifikasjoner - de viser utstrakte sosial kapasitet for å nå de målene de har satt seg.

De aller fleste viser store evner/ferdigheter til å samhandle og kommunisere med andre mennesker, nettopp i forhold til sin egen læring og utvikling.

Det blir viktig for trenere å ha fokus på dette under trening for unge utøvere – kapasiteten som omhandler samhandling og kommunikasjon bør påvirkes tidlig i riktig retning.

Det er viktig at unge utøvere får hjelp (de som trenger det) til å opparbeide sosiale relasjoner som vil skape trygghet i et miljø. Å vite hvem du er og hva du står for, og hvem du er i forhold til andre mennesker vil være et pluss i en læringssituasjon.

Tilpasning til nye miljøer er også en viktig del av den sosiale basiskapasiteten. Fungerer du like bra når du for eksempel bytter gruppe eller skal forholde deg til andre mennesker?

De beste utøverne er gode til å tilpasse seg ulike og nye miljøer, de presterer bra selv om omgivelsene endres.    Filer

    Ingen relaterte filer.