Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Psykisk kapasitet

Utvikling av mentale ferdigheter bør i størst mulig grad integreres i den daglige treningen.

I denne sammenheng handler det om hvor god du er til å bruke erfaring og kunnskap, i forhold til din egen utvikling til å bli enda mer beslutningsdyktig.

Forutsetningen for å bruke erfaring og kunnskap er å kunne holde konsentrasjonen over tid, dette blir en viktig del av den psykiske basiskapasiteten.

Lære å ta nye utfordringer og takle utfordringer som fremkaller litt angst, på en best mulig måte for din egen utvikling (bryte barrierer) er en viktig basis for læring og utvikling.

Utvikling av mentale ferdigheter er vel det de fleste forbinder med psykisk kapasitet. Basis ferdigheter som avspenning, visualisering, målsetting, og indre dialog som igjen påvirker faktorer som selvtillit, motivasjon, konsentrasjon, stressopplevelser og mestring, bør i størst mulig grad integreres i den daglige treningen. Utvikling av disse ferdighetene bør komme tidlig inn i et utviklingsforløp for unge utøver mot en toppidrettskarriere.    Filer

    Ingen relaterte filer.