Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Hva er stabilitet?

Hvordan kan vi forstå behovet for grunnleggende stabilitet? Idretten sett fra "e;utsiden"e; handler om utførelse av grunnteknikk, ulike bevegelser, forflytninger, på ulike måter.

Vi har muskler og muskelgrupper som sørger for å bevege kroppsdelene i forhold til hverandre og til sist i forhold til omgivelsene. Men vi har også muskler og muskelgrupper som sørger for at "e;bevegermuskulaturen"e; får gode betingelser å jobbe under. Denne stabiliseringsmuskulaturen kan sammenlignes med rollen stabilisatorstagene spiller i en anleggskran (som beskrevet av Rik Janssen, 2003). En anleggskran (se bildet nede til høyre) består av en vertikal komponent og en horisontal tverrligger. Den høyreiste vertikale komponenten har fire hjørner bestående av gjennomgående vertikale bjelker/rør, og i tillegg - hundrevis - av små skråstilte stag. Det samme gjelder den horisontale tverrliggeren - få gjennomgående rør/bjelker, men et stort antall små, skråstilte stag.

En kran som vist til høyre, har kanskje en løftekapasitet på mange tonn. Hva skjer med løftekapasiteten dersom to-tre stag fjernes? (se blå sirkel)

Sannsynligvis ville den blitt betydelig nedsatt, eller hele kranen hadde kollapset. Fra motoren til kranen på bakkenivå, skal det overføres kraft gjennom konstruksjonen (og vaieren) til objektet som skal løftes. I kjeden av komponenter som krefter går gjennom, vil det alltid være den svakeste komponenten, eller "e;leddet i kjeden"e; som avgjør løfteevnen.

Å ta bort stag fra kranens reisverk ville være å svekke et ledd i kjeden - et "e;weak link"e; i kjeden. Om motoren som løfter objektet blir aldri så sterk, vil det stadig være det svakeste leddet som avgjør løftekapasiteten. Slik blir det også i kroppen. Vi har bevegermuskler som blir "e;motoren"e; og vi har stabiliseringsmuskler som blir "e;stagene"e;. Alle ledd i reisverket må være tilstrekkelig stabilisert dersom vi skal nyte godt av motorkraften.

I idrettssammenheng betyr det at dårlig resultat i spydkast ikke nødvendigvis skyldes nedsatt kraft i de store bevegermuskelene, men faktisk skyldes nedsatt stabilitet over et eller flere segmenter i ryggen.

Langs ryggsøylen finnes det flere stabiliseringsmuskler som fungerer på samme måte som stagene i anleggskranen - om en eller flere av disse ikke er sterke nok - får vi et eller flere "e;Weak link(s)"e;. Dette betyr at vi må være nøye i treningsarbeidet med å avdekke årsaker til hvorfor vi ikke presterer som forventet. I utførelse av trening må vi observere nøye om kroppens deler har de posisjoner som vi ønsker (kvalitetsfokus): gjør man "e;planken"e; skal kroppen fra hårfestet til foten være strak - ikke i krum eller svai.


    Filer

    Ingen relaterte filer.