Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Hva er uavhengig kroppsarbeid?

Evnen til å gjøre ulike bevegelsesmønstre i ulike deler av kroppen.

Uavhengig kroppsarbeid - differensiering - vil si evne til å gjøre ulike bevegelsesmønstre i ulike deler av kroppen (øvre/nedre, høyre/venstre, etc) uavhengig av hverandre. Bevegelsesmønstrene skal ikke influere hverandre negativt.

Herunder kan vi snakke om:

Koblingsevne

Avstemning av kroppsbevegelser etter hverandre som virker sammen i romlige og dynamiske bevegelsesparameter.

Differensieringsevne

Evne til å oppnå stor nøyaktighet og økonomi, finavstemning av den enkelte bevegelse (kinestetiske sanser).


Klikk her for å gå til mer fagstoff fra Teknikk/Motorikk-avdelingen ved Olympiatoppen.


    Filer

    Ingen relaterte filer.