Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Basistrening - Svømming

Gjennom flere år har det blitt arbeidet med basistrening mot svømmere.

Hele tiden har arbeidet med basistrening vært et samarbeid mellom trener, utøver og basistrener, slik at hver øvelse blir mest mulig hensiktsmessig, det vil si - bidrar til at utøveren presterer bedre i svømming.

Øvelsene har vært av både generell og mer spesifikk karakter.

En viktig forutsetning er å ha et klarest mulig bilde av
  • Hvilke krav til ulike ferdigheter har de ulike svømmeartene?
  • Hva er utøverens kapasitet?
I svømming er linjestabilitet en sentral ferdighet, og denne har derfor blitt vektlagt mye i basistreningen. Videre har bekken/hofte-stabilitet, buk/rygg-stabilitet og skulderstabilitet vært sentralt. Svømming er en idrett med stor grad av repetivitet - dersom ikke bevegelsene optimaliseres, øker risikoen for belastningsskader.

Initialt har vi jobbet med generelle øvelser rettet mot stabilitet, og etter hvert har fokuset blitt mer og mer dreiet mot det spesifikke - det vil si stabilitet som grunnlag for og del av grunntekniske oppgaver.

For å skape store nok utfordringer for utøverne har vi jobbet mye med instabile settinger; balanseredskaper som balanseputer/matter, swissballer og slynger. Klikk her for eksempler på spesifikke øvelser for svømming.

Etter hvert som den grunnleggende stabiliteten har utviklet seg - har øvelsene fått mer og mer innslag av styrke - både statisk og dynamisk (eksentrisk/konsentrisk) - ofte i en instabilitetssetting. Basisøvelser gir oss blant annet muligheten til å trene maksimal styrke i bevegelsesmønstre som ligger svært tett opp mot bevegelser slik det gjøres i bassenget - eksempelvis armtaket i brystsvømming. Samtidig har det blitt passet på at økt vanskelighet ikke har gått på bekostning av kvaliteten; man streber hele tiden etter best mulig kvalitet på utførelse av øvelsene.

Når det gjelder treningsmengde og belastning - streber man etter å følge overordnede treningsplaner. Integrering av basistrening i den vanlige treningen har bidratt til kontinuitet i basistreningsarbeidet. Herunder har vi også prøvd å sørge for at utøverne har med seg opplegg for basistrening når de er på treningssamlinger osv.

Mars 2008

    Filer

    Ingen relaterte filer.