Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Intensitetssoner

For 15-16 åringer er det viktig at utøverne får et bevisst forhold til forskjellige former for intensitet.

Her kan det være hensiktsmessig å dele inn i tre intensitetsnivåer:
  • Rolig
  • Moderat
  • Hardt - rundt 3 ganger per uke
Å få et bevisst forhold til intensitet, betyr ikke bare at man skal kjenne til intensitetsskalaen. Det betyr at man skal kunne praktisere sin kunnskap i praktisk trening. Man skal kunne kjenne på kroppen hvilken intensitet man holder til enhver tid. Dette blir et spørsmål om øving og tilvenning.

Fram til 16-årsalderen er det bedre å ha et bevisst og innarbeidet forhold til tre intensitetsnivåer, enn å bare kjenne til detaljerte skalaer på papiret.

Rolig er en intensitet man kan holde over lang tid. Man skal kunne snakke under treningen. Pusten skal gå lett og uanstrengt. Pulsen ligger i området 60-72% av maks hjertefrekvens.

Moderat vil si at man anstrenger seg noe mer, enten under langkjøringsøkter med litt høyere fart, eller under intervalltreninger hvor dragene kan være ganske lange uten at man er i nærheten av å stivne. Pulsen vil ligge i området 72-90% av maks hjertefrekvens.

Hardt vil si at man blir skikkelig andpusten. Denne intensiteten benyttes ved intervalldrag eller konkurranser hvor man hiver skikkelig etter pusten. Man er på grensen eller over grensen til å stivne, for kroppen produserer melkesyre. Pulsen er over 90% av maks hjertefrekvens.


    Filer

    Ingen relaterte filer.