Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Trinnvis utvikling til toppidrettsnivå

En utviklingstrapp beskriver et langsiktig utviklingsforløp fra første treningsår til toppidrettsnivå.

Hvorfor bør en benytte utviklingstrapper i arbeid med unge utøvere?

 1. Utviklingstrappene skal sikre at unge utøvere får utfordringer og kunnskap som trinn for trinn fører til utvikling av toppidrettslig prestasjonsnivå
 2. Trening i samsvar med prinsipper og metoder i særidrettens utviklingstrapp øker mulighetene for at flere unge utøvere får oppleve en idrettshverdag preget av utviklingsfokus og økende grad av mestring
Les mer om hvordan utviklingstrapper skal uformes i denne artikkelen.

Grunnregler i langrennstrening for yngre

Yngre aldersgrupper: Vi har ikke data som forteller hvordan det er blitt trent.  Det har vi for junior og senior, hvor vi har treningsdagbøker og oversikter fra gjennom mange år.

Det er vanskelig å angi omfang av trening og aktivitet for yngre aldersgrupper, både fordi vi mangler data og fordi det alltid vil være vanskelig å
definere hva som er trening og hva som ikke er det.

Det er allmenn enighet om noen grunnregler vedrørende trening av yngre
 • Mye trening/mye aktivitet
 • Det må trenes på basisferdigheter
Blant utholdenhetsidretter er det enighet om følgende når det gjelder trening for yngre:
 • Ikke spesialisere for tidlig. Trening og aktivitet skal gi allsidig, grunnleggende aktivitet og ferdighetslæring. Sykkel, roing og skisyting er eksempler på idretter som støtter denne tankegangen
 • Andre idretter vil ofte spesialisere tidligere, som for eksempel tekniske idretter og ballspill
 • Langrenn: Vil ha tak i utøverne tidlig, slik at de lærer å gå på ski og får gode basisferdigheter. Men ikke spesialisere, for dette avventes til omkring junioralder
 • Det er en fordel at det drives med flere idretter. Ideell alder for å spesialisere seg, det vil si å velge en idrettsgren, varierer noe fra idrett til idrett. I langrenn regner vi omkring 17 år som passende

Tendenser i langrennstrening for yngre

I moderne langrenn er det noen hovedtrekk med hensyn til yngres treningsutvikling.

Treningen skal være passende for aldersgruppen, det skal ikke være voksentrening i miniatyr.
 • Vektlegge det som gir treningsutbytte - riktig treningspåvirkning i riktig alder
 • Vektlegge motivasjon
 • Aktivitet, ikke instruksjon
 • Basisferdigheter, ikke spesialisering
 • Variasjon, ikke ensidighet
 • Fart - langturene kommer gradvis

Begrepsforklaringer

Allsidig trening, basistrening

Trening som tar sikte på å utvikle grunnleggende ferdigheter:
 • Balanse
 • Koordinasjon
 • Bevegelighet
 • Hurtighet
 • Styrke
 • Spenst
 • Utholdenhet
 • Forskjellige teknikker
 • o.s.v.
For at det skal være basistrening, må det trenes variert og allsidig. Det er ikke basistrening hvis man trener bare på en av de nevnte faktorene. Gode basisferdigheter i ung alder medfører at utøveren lettere tilegner seg ønskede egenskaper i høyere alder.

Grenspesifikk trening

Trening som direkte er rettet mot en bestemt idrett, her langrenn:
 • Å gå på ski
 • Rulleskitrening
 • Andre spesialøvelser
 • Skigang med og uten staver (større innrykk)
 • Andre øvelser? (større innrykk)
I henhold til det som ellers er sagt, vil den grenspesifikke treningen komme gradvis med økende alder, etter at man har lagt en plattform av allsidig trening og ferdighetslæring.

Valg av spesialidrett - hva skal man satse på?: Normalt vil dette valget tas i junioralder. Fram til da er det positivt at man driver flere idretter. Selvsagt kan man drive flere idretter som junior og senior, også. Men dersom man ønsker å oppnå høyest mulig prestasjonsnivå i langrenn, anbefales det at langrenn er hovedidretten, mens andre idretter kan være ledd i treningen, motivasjonsmiddel, og lignende.

Å gå trappetrinnene

Et viktig prinsipp i langrenn er at man må gå trappetrinnene. Å skape et høyt ferdighetsnivå i en utholdenhetsidrett som langrenn, tar mange år. De beste utøverne er godt voksne, mellom 23-35 år, og har trent i mange år. Utøverne må lære seg tålmodighet, og det å ta ett steg om gangen.


Klikk her for å gå til forsiden for utviklingstrapp langrenn.

  Filer

  Ingen relaterte filer.