Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Utviklingstrapper Maraton

Utviklingstrappene har som formål å sikre at treningsprosessen henger sammen fra 13-14 års alder til senioralder.

Hovedhensikten er å beskrive en hensiktsmessig og langsiktig treningsprogresjon som sikrer utvikling av egenskaper og ferdigheter som det stilles krav til i de Olympiske friidrettsøvelsene. Verdiene i utviklingstrappene må sees på som veiledende minimumsverdier for utøvere som har målsetting om å nå et internasjonalt nivå i friidrett.

Praktisk erfaring har vist at flere utøvere trener mer enn det som er dosert i utviklingstrappene på internettsiden. Planene må ikke følges slavisk, men justeres på bakgrunn av utøverens individuelle forutsetninger og rammebetingelser.