Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Års- og periodeplaner Maraton

Med utgangspunkt i utviklingstrappen, utarbeides årsplaner med mer detaljerte retningslinjer for hvert enkelt treningsår.

Årsplanene på internettsidene gir eksempler på en årsplan med en konkurranseperiode (enkeltperiodisering). Dersom en ønsker å gjennomføre en dobbeltperiodisering (to konkurranseperioder) gjentas hver periode to ganger i løpet av året. Normalt vil det kun være små endringer i treningsinnhold, varighet og intensitet i tilsvarende treningsperioder i forbindelse med enkelt-, dobbelt eller trippelperiodisering av en årssyklus.

Verdiene i årsplanen må sees på som veiledende minimumsverdier for utøvere som har målsetting om å nå et internasjonalt nivå i friidrett. Praktisk erfaring har vist at flere utøvere trener mer enn det som er dosert i utviklingstrappene på internettsiden. Planene må ikke følges slavisk, men må justeres på bakgrunn av utøverens individuelle forutsetninger og rammebetingelser.
Last ned års- og periodeplanene for alle alderstrinn (pdf)