Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

10000 meter

Her finner du informasjon om arbeidskrav, utviklingstrapp, års- og periodeplaner og uke- og øktplaner. Denne informasjonen kan brukes til å utvikle individuelle planer for friidrettsutøvere i ulike øvelser og på ulike prestasjonsnivå.

All informasjon kan lastes ned som PDF- filer. Hensikten er at stoffet kan brukes aktivt i undervisning og treningssammenheng.

Arbeidskrav 10000m

Arbeidskravsanalysene har som formål å synliggjøre hvilke egenskaper og ferdigheter som er sentrale for Olympiske friidrettsøvelser på ulike prestasjonsnivå.

Utviklingstrapper 10000m

Utviklingstrappene har som formål å sikre at treningsprosessen henger sammen fra 13-14 års alder til senioralder.

Uke- og øktplaner 10000m

Med utgangspunkt i års- og periodeplaner utarbeides uke- og øktplaner

Års- og periodeplaner 10000m

Med utgangspunkt i utviklingstrappen, utarbeides årsplaner med mer detaljerte retningslinjer for hvert enkelt treningsår.

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner