Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Skiferdigheter trinn 2

Sentralt er ferdighetene støtte, glid og balanse

Klikk her for å se videoene presentert i Olympiatoppens kunnskapsportal.

Dette er skiferdigheter som gjelder for alle nivåer, bare med forskjellig tilnærming, øvelser og krav.

Støtte mot underlaget: Med støtte menes å kunne ha tilstrekkelig kontakt med underlaget til å gjøre hensiktsmessig/ ønsket retningsforandring.

Glid:
evnen til å skape minst mulig friksjon mellom ski og underlag i den gitte situasjon. I begrepet glid legger vi også evnen til å skape hensiktsmessig/ minst mulig luftmotstand

Skibalanse:
Opprettholde tilstrekkelig likevekt og beredskap til å kunne agere hensiktsmessig

I denne øvelsesbanken er det øvelser som stimulerer de ulike ferdighetene nevnt over. Treneren velger øvelser ut fra hvilke ferdigheter som ønskes vektlagt.

Klikk her for å se videoene presentert i Olympiatoppens kunnskapsportal.  • 360 grader skjæresving
  • Banansving
  • Dobbelt stav i sett
  • Dristig blindekjøring
  • Enkelt stav i sett
  • En ski
  • En ski uten staver
  • Flate ski fotvridninger
  • Gelander
  • Helsving
  • Hender på hofte
  • Hoppekortsving
  • Høy innerski
  • Indre_indre
  • Knekanting
  • Parallell omsteg
  • Plogsving
  • Rytmeøvelse
  • Slidesving
  • Smurfekortsving
  • Splitomsteg
  • Stavøvelse 1
  • Stavøvelse 2
  • Stavøvelse 3
  • Tråkke gelander
  • Ytre ytre
  • Åpne spenner