Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Praktiske råd for utvikling av unge utøvere

Med grunnlag i vår utviklingsfilosofi har Olympiatoppens fag-avdelinger satt opp noen grunnleggende praktiske treningsråd for unge utøvere på tre ulike utviklingsnivåer.

I våre råd setter vi fokus på utviklingsperiodene før-, under- og etter puberteten. Våre råd er ment som hovedretningslinjer innenfor hvert fag-område og kan gjerne benyttes av særidrettene som grunnlag for arbeid med idrettsspesifikke utviklingstrapper.

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner