Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Vis god sportsånd, respekter regler, dommeravgjørelser og arrangørens beslutninger.

Vis god sportsånd, respekter regler, dommeravgjørelser og arrangørens beslutninger i arrangementer der
dine barn er med. Dette er viktig selv om du har andre oppfatninger eller er uenig.
Vis god sportsånd, respekter regler, dommeravgjørelser og arrangørens beslutninger i arrangementer derdine barn er med. Dette er viktig selv om du har andre oppfatninger eller er uenig.

Begrunnelse:

Enhver idrett har regler og forskrifter som har blitt utviklet over mange år for å gi alle som deltar de samme mulighetene. Alle skal lære reglene og det forventes at reglene overholdes. Idretten forventer at du som forelder oppmuntrer dine barn til å følge reglene.

God sportsånd er også å vise respekt for dommeravgjørelser selv om du mener at dommeren tar feil. Gjennom å vise respekt for avgjørelser og regler bidrar vi til å lære barn viktige sosiale ferdigheter. Husk at du som voksen vil fungere som forbilde for barn og unges utvikling av holdninger og handlinger også i idrettsmiljøet.

Råd for å respektere god sportsånd i idretten:

  • Respekter dommeravgjørelser. Dommerne gjør så godt de kan.
  • Sørg for at du selv lærer deg reglene.
  • Respekter reglene og bidra aktivt til at ditt barns idrettsmiljø blir preget av god sportsånd.
  • Er du uenig i avgjørelser/beslutninger, bør du ta det opp på en ryddig måte i egnede fora med de som er ansvarlige. 
  • Du har rett til å bli hørt, men du må unngå følelsesladde utbrudd når barn er tilstede.


Tilbake til hovedside for emne.


Klikk her for å laste ned hele brosjyren "Hvordan være en god idrettsforelder - Olympiatoppens 9. anbefalinger".

Foto: Per Åge Eriksen