Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Støtt treneren og den jobben hun / han gjør.

Gi ikke tekniske instruksjoner under en konkurranse. Dette kan virke forstyrrende for treneren, og det kan skape forvirring og usikkerhet blant utøverne.

Begrunnelse:

Foreldrene skal vise respekt for trenerens arbeid og innsats. – Trenere bør fokusere på at hvert enkelt barn skal mestre ferdighetene og strategiene i sin idrett i det tempoet som hvert enkelt barn har forutsetning for. Barn lærer i ulikt tempo, og derfor bør trenere fokusere på utviklingen til hvert enkelt barn. Det er viktig for barna at de opplever at foreldrene støtter treneren i dette arbeidet.

Dersom foreldre gir instruksjoner under trening eller konkurranser, kan dette virke forvirrende og skape usikkerhet for de unge fordi de får mer informasjon enn de klarer å håndtere.

Hvis du som forelder vil bidra positivt til ditt barns utvikling, så er det beste å spørre treneren om hvordan du kan bidra til utviklingen i ditt barns idrettsmiljø og følge de råd du får så godt du kan.

Dersom du som forelder ser ting i treningshverdagen knyttet til treningsprinsipper, treningsmiljø eller andre forhold du mener er feil eller uriktig, anbefaler vi at du tar dette opp med treneren i et eget møte. Det er ikke hensiktsmessig å gjøre dette i forbindelse med treningen i påhør av treningsgruppen. Hvis du opplever at du ikke blir tatt på alvor, må du ta slike utfordringer opp med de ansvarlige i klubben.

Råd for hvordan du støtter treneren:

  • Spør treneren om hvordan du kan bidra i den langsiktige utviklingen av ditt barn. 
  • Ikke gi instruksjoner til ditt barn i trenings- eller konkurransesituasjonen. 
  • Din rolle på sidelinja er å være en støttende supporter – ikke trener. 
  • Dersom det er forhold du er uenig i, ta dette opp direkte med treneren under fire øyne.


Tilbake til hovedside for emne.


Klikk her for å laste ned hele brosjyren "Hvordan være en god idrettsforelder - Olympiatoppens 9. anbefalinger".

Foto: Rune Bendiksen/Av-og-til